Hopp til innhold

Kan bety real opptur for ladbart i Sverige

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utredningen «Ett bonus-malus-system för lätta fordon» er klar. Den legger opp til betydelig økt støtte til kjøpere av elbiler og ladbare hybrider, men først fra 2018.

Det skjer mye på det elbilpolitiske området i Europa for tiden. I går skrev vi om at kjøpsfordeler innføres i Tyskland. Nå har svenskene fått en fersk utredning (SOU 2016:33). Petter Classon tok jobben 28. mai i fjor og har i dag avgitt rapporten til den svenske regjeringen. Utredningen er en nokså tung materie på nesten 300 sider. – Det overgripende inntrykket er at elektrisk drift, altså elbiler og ladbare hybrider, prioriteres i forslaget, skriver Olle Johansson i svenske Power Circle i sin blogg. – Beløpsgrensene som foreslås er faktisk mer offensive enn jeg forventet. Rene elbiler (0 gram CO2) skal, dersom forslaget vedtas, få en bonus på 60.000 kroner (såkalt supermiljöbilspremie). Videre:

Bommer på markedsandel

Når det gjelder malus-siden av saken, nemlig regningen til den som forurenser, legges det blant annet opp til en forhøyet årsavgift (fordonsskatt) gjennom tre år. – Den blir 80 kroner pr. gram CO2-utslipp over 95 gram. Den gjenomsnittlige årsavgiften kommer, i den treårige perioden med forhøyet malus, til å øke fra dagens 800 kroner till 3.050 kroner for bensindrevne personbiler og fra dagens 2.350 kroner till 6.850 kroner for dieseldrevne personbiler, skriver Johansson. Han mener samtidig utredningen bommer på markedsandelene de ulike drivlinjene vil ha i 2021, med kun fire prosent for elbiler og ladbare hybrider:  – Man kan sette spørsmålstegn ved om utrederen har fulgt markedsutviklingen de seneste årene. I mars hadde ladbare biler rundt 3,5 prosent av markedet, mens vår prognose pekte på rundt fire prosent i år. Den vil bli overgått, fastslår Johansson.

– Spontant fornøyd

Johansson er også skeptisk til at bonus-malus-systemet først skal innføres 1. januar 2018. – Det er dessverre senere enn regjeringens målsetning, og det vekker en viss uro om hvordan 2017 vil utvikle seg, skriver Johansson. Han mener derfor det ville være en god start å starte bonus-delen (oppjustering av dagens supermiljöbilspremie) neste år, og så innføre tøffere regler for biler på fossilt drivstoff i 2018. – Likevel er jeg spontant fornøyd med at elektrisk drift kommer godt ut i det foreslåtte systemet. Det gjenstår dog å analysere om det foreslåtte systemet er tilstrekkelig enkelt og tydelig, og om det styrer godt nok mot 2030-målet, avslutter Johansson.