Hopp til innhold

Kleppa gir Transnova egen elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

blogg100309transfiatI forrige uke overrakte Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en elbil til Transnova. Selvfølgelig fordi hun ønsker at prosjektets medarbeidere skal unngå unødig forurensning ved jobbkjøring. Kleppa fikk også fornøyelsen av å være Transnovabilens første passasjer da hun ble fraktet til det neste møtet.

Fiat elbil, Transnova, Kleppa
Statsråd Kleppa med Transnovasjef Eva Solvi i baksetet. Ved rattet Asbjørn Johnsen fra Transnova

Norstart synes det er flott å se en så fin elbil med logoen til Statens vegvesen. Denne etaten er utvilsomt sentral i arbeidet for å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikken. Derfor er det gledelig at de også er en elbilpionér.

Ladestasjoner
– Vi er veldig glade for å ha fått vår egen elbil, særlig nå som tilgangen på ladepunkter har blitt så mye bedre, sier Eva Solvi, som leder Transnova.
I løpet av fjoråret delte Transnova ut 38 millioner kroner til etablering av mer enn 1.900 ladepunkter for elbiler, fordelt på ca. 550 ladestasjoner. Transnova har gitt Norstart oppdraget med å utvikle en database som gir den komplette oversikten over alle ladestasjoner i Norge, enten de er finansiert av Transnova eller andre. NOBIL som databasen heter, vil presenteres på internett, mobiltelefon, navigatører m.m og bli offentlig tilgjengelig i slutten av mai.

Usikkert om framtidig støtte
Foreløpig vet ikke Transnova om de får dele ut flere midler til å opprette ladepunkter, men prosjektet vurderer også støtte til alternative drivstoff som kan bidra til å oppfylle prosjektets målsetting.
– Mandatet vårt er å bidra til at ny og miljøvennlig teknologi som kan redusere CO2-utslipp i transportsektoren tas i bruk, og dermed kan det være aktuelt å bidra med støtte til andre tiltak enn ladepunkter for elbiler, forklarer Solvi.
– Vi føler at møtet med samferdselsministeren gikk bra, og hun fikk innspill som hun vil ta med seg i det videre arbeidet for å vurdere Transnovas framtid, sier Solvi

Forslag fra Rådet for elektrifisering av vegtransport
Denne ekspertgruppa nedsatt av Samferdselsdepartementet har framlagt forslag både til revidert budsjett 2010 og nasjonalbudsjettet 2011. Rådets leder og generalsekretær i Norstart, Rune Haaland, uttaler:
– I løpet av ett år har Transnova raskt bygd seg opp til et aktivitets-og kompetansenivå som demonstrerer prosjektets berettigelse som myndighetenes viktigste redskap for å redusere miljøbelastningen fra transporten. Elektrifiseringsrådet har foreslått å styrke Transnova gjennom en ekstrabevilgning i 2010 på 20 mill kr. Dette kan bl.a. gå til ferdigstillelse av ytterligere ladestasjoner som det allerede er søkt støtte til.
– For 2011 ønsker Elektrifiseringsrådet å øke rammene til Transnova med 200 mill kr. Disse midlene skal gå til videre infrastrukturutbygging og en tilskuddsordning for å stimulere kommunene til bruk av ladbare kjøretøy.
– Gjennom vår kontakt i det politiske miljøet, både på Storting og i regjering, har vi fått inntrykk av at den økende forurensningen fra vegtransporten er til stor bekymring. Gjennomtenkte og positive forslag blir derfor godt mottatt hos lydhøre politikere, kan en fornøyd Rune Haaland meddele.

Om Transnova
Transnova er opprettet på bakgrunn av Klimameldinga og klimaforliket som ble lagt frem 17. januar 2008. Mandatet til Transnova viser til at klimautslipp fra transport øker kraftigere enn andre utslipp. Målet er å bremse denne utviklingen slik at man oppnår en nullvekst i utslippene fra dagens nivå.
Transnova er opprettet som et prøveprosjekt som skal videreføres i minst tre år, for så å evalueres. Selv om prosjektet er en prøveordning, skal virkemidler og tiltak være langsiktige, siden endringer av produksjons- og forbruksmønstre, utvikle nye teknologier og fase dem inn i markedet nødvendigvis vil ta tid. Målet er at Transnova på sikt skal bli en permanent ordning for mer klimavennlig transport.
Transnova driftes i dag av Teknologiavdelingen i Statens vegvesen med tilhørighet i Trondheim.

Fiat elbil, Transnova

(Bilder: Statens vegvesen)

Opprinnelig publisert 9. mars 2010, 09:22:58 | Hans Håvard Kvisle