Klimakur: Vil det være 127.247 ladbare biler i 2020?

klimakurDet er drøye 5% av antallet personbiler på veiene dette året. Vil et flertall igjen av disse være rene batterielbiler? Skal vi forvente å ha 270.000 elbiler i 2030? Stemmer det at over 60% av bilene som registreres dette året, vil være ladbare? OK, det er nok bare gjetninger, men de er kvalifiserte. Utført av ekspertene bak Klimakur. Med masse dokumentasjon og antagelser for å komme fram til slike estimater.

For noen uker siden ble Klimakur lagt fram. En meny av tiltak som skal gjøre det mulig for politikerne å beslutte nødvendige nasjonale kutt av drivhusgasser for å oppfylle internasjonale forpliktelser og løfter. Et dokument som legger premissene for mye av politikken framover. Ojsann, flere 1000 sider, men Norstart har gravd dypt og funnet det som interesser oss aller mest: Hva skjer med elbilen framover?

elbiler
Det framstår krystallklart, kraftig satsing på ladbare biler er et viktig og godt tiltak for å redusere utslippene fra veitransporten. Idag øker disse utslippene, radikale grep må til. Det er fint at biler generelt blir mer energieffektive, og fint at det satses på biodrivstoff. Helt nødvendig begge deler. Men et særdeles effektivt og lønnsomt tiltak er elektrifisering av veitransporten. Både med rene elbiler og ladbare hybrider.

Leser vi rapportene, er suksess for elbil avhengig av noen ytterst få – men særdeles avgjørende momenter:

  • Politisk prioriteringer internasjonalt – for Norge betyr det EU.
  • Et stort internasjonalt marked som bidrar til at bilprodusentene satser på masseproduksjon.
  • Bilkjøperne er tilstrekkelig endringsvillige og det er virkemidler nok til at de aksepterer ny teknologi.
  • Avansert batteriteknolog blir bedre og vesentlig billigere enn idag.

Er dette umulig? Nei, i følge Klimakur som på denne sektoren har utredere fra Statens vegvesen. Klimakur uttrykker stor optimisme på vegne av de ladbare bilene. Uten at vi svært raskt skal forvente de store volumene. Biler skiftes ut over lang tid, effekten av tiltakene vi gjør idag vil først ha full effekt om 20 år. Derfor ser ikke Klimakur bare på situasjonen i 2020, men også i 2030.

elbiler totalt
Ovenfor er en graf som viser estimerte salgsvolum for elbiler, ladbare hybrider og ladbare hydrogenbiler (kan også kjøre på elektrisitet fra strømnettet). Fryktelig spennende for sånne elbilnerder som oss. I bunn er det en tabell med alle Klimakurs estimater for salgstall og markedsandeler.

Vel, Norstart har studert den imponerende dokumenthaugen og likesågodt lagd en popularisert versjon av Klimakur. Ønsker du å få litt mer innsikt i hvorfor vi skal ha en Klimakur, hvordan vi kan få til endringer, hvilke endringer vi skal få til, hva det koster osv, kan du laste ned en «kortversjon» fra Norstart – bruk linken under tabellen i bunn.

Selvfølgelig handler det meste om elektrifisering. Vi avslutter også rapporten med vår lærdom og anbefalinger etter å ha studert Klimakur. Vi kan gjengi noen slagord her:

  • «It’s now or never.» Momentumet er på plass, alle krefter virker i samme retning, det trengs bare handling. Litt sånn vinn eller forsvinn.
  • «Norge er et lite land i verden.» De grunnleggende rammebetingelsene og det store markedet som kan drive fram ny teknologi, er i EU. Vi må påvirke politikken der. Det er den som bestemmer mulighetene våre for å nå klimamålene.
  • «Hold på 10%-målet i 2020.» Kanskje Klimakurs projisering er mer realistisk, men et godt mål skal være nesten uoppnåelig for at vi raskt nok kommer tilstrekkelig på vei. Og ikke minst når høyere mål lenger fram i tid. Vi må være i stand til å se hvilke radikale og effektive tiltak vi må gjøre for å nå det uoppnåelige.
  • «Mot i brystet. Vett i pannen.» Vi lykkes ikke uten politikere med visjoner og mot.
  • «Teknologinøytralitet er teknologikonservatisme.» Vi må tørre å ta valg om hva vi ønsker at framtida skal bygges på, for å få et godt samfunn og ta vare på miljøet.
  • «Det er deg og meg.» Til sjuende og sist er de vi forbrukere som må stille opp og ta ansvar. Uten at vi er endringsvillige, blir det ingen endring.

God fornøyelse til dem som tar seg tid til å studere Klimakur og elektrifisering nærmere.
Vi håper noen av dere både har lyst og gidder. Her er Norstarts oppsummering fra mars 2010, samt høringstilsvaret vi avga i mai 2010.

salg elbil

Opprinnelig publisert 16. mars 2010, 19:15:26 | Hans Håvard Kvisle