Hopp til innhold

Kollektivfelt og skilting

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Har du noen gang blitt forvirra når du cruiser i kollektivfeltet, og det dukker opp et påbudsskilt med undertekst: «Gjelder ikke buss og taxi»? Det har du grunn til. Sunn fornuft kan koste deg dyrt.

Adgangen til kollektivfeltet

Også EL-bilSommeren 2003 begynte gullårene for elbilister som trives i kollektivfeltet. Elbilsalget eksploderte fordi det ble innført en prøveordning med å tillate elbil i kollektivfeltet. Som en midlertidig løsning kom det berømmelige underskiltet «Også EL-bil». Med en litt uortodoks typografi som ble en kjempereklame for elbil.

Prøveordningen ble en suksess. Det skapte få problemer å ha elbilene i kollektivfeltet. Og vi fikk en kraftig økning i interessen for å ta i bruk elbil. Noe alle politikere ønsker. Prøveordningen ble permanent og trafikkreglene ble endra i april 2005. Fri tilgang til sambruksfelt, uavhengig av antall personer i elbilen, ble inkludert i den permanente løsningen.

Forsåvidt var det en endring 1.januar 2009 da parentesen «(nullutslipps motorvogner)» ble fjerna i trafikkreglene. Dette for også å åpne for hydrogendrevne motorvogner som bruker hydrogen i ombygde forbrenningsmotorer – ikke brenselscelle og elmotor. Vi kan ikke se at denne utvidelsen har fylt opp kollektivfeltet… Samtidig ble det spesifisert at tilgangen kun gjelder tohjuls mopeder og motorsykler – ikke tre- eller firehjulinger (hvis de ikke er elektriske eller hydrogendrevne, da).

Trafikkreglene

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) §5 «Kjøretøys plass på vegen» lyder nå:

«2. Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.»

Kollektiv- og sambruksfeltSkiltforskriften

Skiltene som ble berørt, var gruppe 508 (varianter av å angi kollektivfelt) og 509 (sambruksfelt). I skiltforskriften ble det ikke spesifikt tillatt elbil. Det ble overlatt til trafikkreglene å regulere dette. Derimot ble skiltforskriften i 2009 endra for å få ut minibussene.

Under 508 – fellesbetegnelse for skilt som angir kollektivfelt, heter det:

«Skiltet angir at kollektivfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om kollektivfelt gjelder. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass kan bare brukes i kollektivfelt ved utøvelse av løyvepliktig persontransport eller med minst 7 passasjerer i tillegg til fører. Skiltet gjelder fram til skilt 510 « Slutt på kollektivfelt » eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet.»

Tillleggskilting

I skiltforskriften henvises det til at «vegvisningsskilt» kan endre bruken av feltet. Det er f.eks. store, gule skilt som viser hvor de forskjellige kjørefeltene fører deg gjennom et kryss. Der kan det også brukes kollektivfeltsymbol. Men nok ikke disse skiltene vi best legger merke til.

Derimot kan vi skvette av de synlige påbudsskiltene med ulik variant av hvit pil på blå bakgrunn. Disse kan angi at du må velge det og det kjørefeltet, eller hvis du er i det valgte feltet – så er du f.eks. pålagt å svinge til høyre.

Skiltet gjør det ikke ulovlig for deg å kjøre i det som tilsynelatende virker som en fortsettelse av kollektivfeltet (noe det ikke er da andre biler også kan bruke det for f.eks. å svinge av til høyre). Men for absolutt alle angir det hva du er pålagt å foreta deg når du først er i dette kjørefeltet.

KollektivfeltsurrFor ikke å gjøre dette for vanskelig for dem som naturlig hører hjemme i kollektivfeltene, brukes det underskilt til påbudsskiltene. Kommer du til et kryss – gjerne med en fortsettelse av kollektivfeltet på andre siden, med påbud i feltet ditt om å svinge til høyre, må du gjøre det. Så sant det ikke er et underskilt som begrenser påbudskiltets betydning. Her har vi klassikeren «Gjelder ikke buss og taxi». For disse kjøretøyene er vi vant til at skal fortsette i kollektivfeltet på andre siden av krysset. Akkurat slik som vi elbilister ønsker.

Men underskiltet «Gjelder ikke buss og taxi» henvender seg ikke til deg som elbilist. Eller rettere sagt, så betyr denne skiltingen at du som elbilist f.eks. er nødt til å svinge til høyre når dette anvises for feltet, sjøl om du skal rett fram og kollektivfeltet frister på andre siden av krysset. Unntaket gjelder altså ikke elbiler slik det idag er utforma.

Ved riktig bruk er underskilter effektive redskap

Underskiltene klargjør, utvider, utfyller og begrenser hovedskiltet. Dessuten vil det som alle andre skilt, overstyre trafikkreglene (definert i §3). Offentlige trafikkskilt er av høyere rang enn trafikkreglene.

Forsåvidt noe som vil være et praktisk redskap hvis det noen steder, fordi det oppstår flaskehalser, er nødvendig å regulere tilgangen for elbiler til kollektivfeltet. En langt bedre og mer fleksibel løsning enn å skulle si nei til elbil i alle kollektivfelt. Blir det uhensiktsmessig trangt noen steder (for alle trafikanter), kan ulike kjøretøy reguleres bort. Ikke minst forurensende taxier. Bare så det er sagt.

Typisk eksempel

Vi har fått noen henvendelser fra elbilister om denne skiltforvirringen. Her er en som beskriver situasjonen godt.

Jeg har elbil og kjører daglig på E18 gjennom lyskrysset på Bekkelaget mot Moss. Kollektivfeltet stopper et stykke før krysset, og det er påbudt å ta av til høyre for dem som ligger i høyre felt. Med et skilt som sier at dette ikke gjelder for buss og taxi. Jeg og alle andre elbiler jeg har sett som passerer krysset, ligger i høyre fil både før, i og etter krysset. Sannsynligvis i den tro at elbil har samme rett som buss og taxi. Det viser seg å ikke være riktig. I går ble en nabo med elbil stoppet for dette av politiet og gitt en advarsel. Hun skulle hatt en bot på 5.000 kroner.

Dette betyr at elbiler skal kjøre inn i den stillestående køen rett før krysset. Det vil medføre stopp og hinder for busser og taxier, noe som vil skape forsinkelser og irritasjon som ikke er gunstig for elbilens omdømme.

Valget er – omskilting eller sunn fornuft?

Kollektivfeltsurr

Situasjoner som beskrevet ovenfor, og andre lignende tilfeller elbilister møter, tilsier at skiltingen ikke er løst hensiktsmessig. Skulle denne bli fulgt slavisk, vil det oppstå en rekke bisarre situasjoner hvor elbiler i påvente av å komme inn i køen i kjørefila til venstre, vil lage kø i kollektivfeltet. Åpenbart vil dette også skape trafikkfarlige situasjoner. Særlig når en intrikat skilting kommer brått på deg. Noen ganger kan det virkelig ta seg ut som en skiltjungel.

Vegtrafikkloven §3 «Grunnregler for trafikk» forteller oss:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Jeg følger denne grunnregelen der jeg ser at slavisk følging av skilting med uhensiktsmessig og utilsikta virkning medfører unødvendige hindringer av annen trafikk eller at farlige situasjoner kan oppstå. Men dette gjør jeg bokstavelig talt for egen regning. Vegtrafikkloven sier at jeg plikter straks å rette meg etter skilter. Håndhevende myndigheter har derfor retten på sin side hvis de skal være firkanta framfor å håndtere dette på en praktisk og fornuftig måte. Noe jeg til nå ikke har opplevd. Men kjent med har skjedd andre.

KollektivfeltEn fornuftig løsning er observert i Rogaland. Der angir underskiltet til et påbudsskilt: «Gjelder ikke brukere av kollektivfelt». Se så enkelt kan det gjøres.

Om ikke Statens vegvesen eller kommunale skiltmyndigheter har lyst til å bruke penger på å skifte ut mange skilt, så kan ihvertfall «Gjelder ikke buss og taxi» praktiseres på samme måte når det er reguleringer rundt kollektivfelt.

Bare så det er sagt, jeg synes ikke det er rom for eller fornuftig å trosse forbudsskilt (f.eks. forbud mot sving til høyre) der det er gitt unntak for buss. Hensikten med slike skilt er gjerne noe helt annet enn å regulere kollektivfelt.

Skapes det flaskehalser for øvrig trafikk i kollektivfeltet, blir det fort på trynet ut for elbilene. Dumt hvis det skal være et resultat av klønete skilting og ikke for mange elbiler. Tenker nå jeg.

Det må tillegges at det er 5-6 år siden Elbilforeningen første gang tok opp denne problemstillingen med Statens vegvesen. På tide å gjøre det igjen.

Ta hensyn

Som vanlig oppfordrer vi å vise hensyn til dem som kollektivfeltet opprinnelig ble lagd for. Særlig bussene. Ikke forsink denne trafikken om du mot formodning må bevege deg i litt sakte fart i elbilen. Sjøl om du trives svært godt i kollektivfeltet – husk at dette er noe vi bare låner så lenge vi oppfører oss hensynsfullt i trafikken.

Til slutt avslutter vi med en søt, liten sak fra krysset Kirkeveien/Ullevålsveien i Oslo

Kommer du fra Majorstua møter du et stort og flott vegvisningsskilt. På dette finner du kollektivfeltsymbolet i høyre kjørefelt etter krysset. Kan det forstås annerledes enn at kollektivfeltet fortsetter over krysset, og som rettmessig bruker av feltet kan du som elbilist også kjøre rett over?

Ca 50 meter seinere er du i krysset – og ooops – nytt skilt med påbudt høyresving og underskiltet «Gjelder ikke buss og taxi». Skal du som elbilist da agere korrekt, må du ta diagonalen ut i krysset for å komme bortifra høyre felt, alternativt helt utilsikta måtte ta en høyresving.

Denne lille «skiltoppvisningen» kan få oss til å tro at det kanskje ikke er elbilistene som sliter mest med å forstå skiltene som benyttes? Her skulle det vært artig å bli stoppa av politiet.

Kollektivfeltsurr