Hopp til innhold

Kongsbergs første hurtigladestasjon for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KongsbergOnsdag formiddag foretok fylkesordføreren i Buskerud den offisielle åpningen av hurtigladestasjonen ved Shell Express på Kongsberg. Samtidig ble oppstarten av Electric Mobility Norway (EMN) som Arenaprosjekt høytidelig markert.

50 representanter fra næringslivet, det offentlige og tilhengere av klimavennlig transport var samlet i Teknologibyen Kongsberg for å markere at byen fikk sin første hurtiglader for elbiler. Samtidig ble oppstarten av Arenaprosjektet Electric Mobility Norway markert.

– Nå lager vi ny infrastruktur som gjør at det blir enklere for befolkningen å bruke elbil i denne regionen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød. – Tiltaket vil helt sikkert bidra til at flere skaffer seg elbiler i stedet for andre tradisjonelle biler – det viser slik tilrettelegging fra andre steder, fortsetter Eriksrød.

– Fantastisk initiativ

– Jeg synes det er et fantastisk initiativ. Kongsberg har lagt mye stolthet i å være innovatør og teknologiby. Nå satser de på fremtiden, sier miljøentusiast Gunhild Stordalen. Stordalen, som er daglig leder i GreeNudge og styremedlem i miljøstiftelsen Zero, deltok sammen med Eriksrød på åpningen av den nye ladestasjonen.

– Jeg er en elbilentusiast og elsker elbilen min, men elbilen trenger et løft. At norsk teknologikompetanse brukes til å gjøre elbiler til et enda mer attraktivt alternativ, og etableringen av en infrastruktur som løfter elbilen ut av Stor-Oslo, er betydelige skritt i riktig retning, sa Stordalen. – Vi kan ikke gå inn i et nullsutslippsamfunn i 2050 og tro at vi klarer dette med drivstoffgjerrige biler, sier Stordalen. – Vi er nødt til å kunne fylle bølger, vind, vann og sol på tanken. Og da er elbilen et alternativ, fortsetter hun.

Grønn teknologiutvikling

Den nye hurtigladestasjonen inngår i en korridor fra Kongsberg – Oslo, hvor industrien og energibransjen sammen tester fremtidens løsninger for en rask og enkel elbillading.

– Det er flott at regionen bruker den gode muligheten de har til å etablere en arena der man utvikler og tester løsninger for elbiler og elbilbruk, mener Gunhild Stordalen.

– Grønn teknologiutvikling vil bli avgjørende i møtet med et klima i endring, og grønne investeringer gir bedre avkastning enn business as usual, sier Morten Eriksrød. – Jeg er oppriktig glad for at denne typen infrastruktur bygges ut. Tidligere snakket vi om det store antall elbiler mellom Drammen og Oslo – verdens høyeste tetthet med elbiler, sier han. – Nå skal vi begynne å snakke om utviklingen i Buskerud og det gode samspillet som gjør dette mulig, fortsetter fylkesordføreren.

Styrker samarbeidet mellom det private og offentlige

Samtidig med åpningen av hurtigladestasjonen, ble oppstarten av Electric Mobility Norway (EMN) som Arenaprosjekt høytidelig markert. EMN er et næringsklyngeprosjekt som skal styrke samarbeidsrelasjoner mellom ulike aktører og legge til rette for innovasjon, samt utvikling og testing av fremtidsrettede elbilbaserte samferdselsløsninger. Buskerud fylkeskommune bevilger i år 500.000 kroner som regional delfinansiering av Arena hovedprosjekt for EMN.

EMN Hans Peter HavdalKongsberg Automotive er én av medlemsbedriftene i Electric Mobility Norway og konsernsjef Hans Peter Havdal har vært én av ildsjelene bak etableringen av prosjektet.

– Vi så tidlig behovet for å etablere en tverrfaglig klynge som kan dele kompetanse og erfaringer og samarbeide om utvikling av nye produkter og løsninger til elbilmarkedet. Norge har verdens høyeste elbiltetthet og har et ideelt testmiljø med tanke på klima og geografi. Dette kan gi oss et internasjonalt konkurransefortrinn, sa Havdal da han markerte Arenaprosjektet for startet.

– EMN-prosjektet kan bli et viktig strategisk virkemiddel for å bidra til å realisere mål om utslippsreduksjoner i henhold til vedtatt Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen, sier Eriksrød. EMN-prosjektet har også tydelige koblinger til regionale utviklingsstrategier i Buskerud. Prosjektet reflekterer to strategiske satsningsområder for fylkeskommunen; miljø/energi og Systems Engineering. – Buskerud fylkeskommune har tatt aktive valg og posisjoner. Våre investeringer er ikke størst – men heller ikke ubetydelige. Dessuten er de viktige i samspillet med andre deler av virkemiddelapparatet, sier han.

Elbilene viser vei

– Elbilene vil kunne bidra til å løse deler av miljø- og klimautfordringene innen samferdsel, sier fylkesordføreren. – En annen stor utfordring er trengsel og arealknapphet på veiene. En del av løsningen er økt satsing på kollektivtransport og smartere samferdselssystemer, sier han. – Det betyr at fremtidsrettede løsninger for individuell transport, må fungere hensiktsmessig i et fremtidsrettet samferdselssystem som i enda større grad vil fokusere på kollektive løsninger. – Dette jobber fylkeskommunen med i flere pågående prosjekter, avslutter Morten Eriksrød.

På bildet til høyre er Hans Peter Havdal fra KA og EMN. Under er fylkesordfører Eriksrød og Gunhild Stordalen.
(Tekst og bilder: Buskerud fylkeskommune og Electro Mobility Norway)

Fylkesordfører og G Stordalen