Hopp til innhold

Krav om ladeplasser for elbil i nytt parkeringsregelverk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er flott at det nå skal bli mulig å lade i hele Norge for de som har kjøpt, eller vurderer å kjøpe en utslippsfri elbil, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

I et nytt parkeringsregelverk som trer i kraft fra 2017 blir det krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter for elbiler. Hvor stor denne andelen skal være er ikke spesifisert. – Vi har tidligere spilt inn at minst 10 prosent av parkeringsplassene bør ha lademulighet. Med den rivende utviklingen i elbilmarkedet bør andelen kanskje være enda høyere. Utbyggingstakten må ligge i forkant av behovet, sier Haugneland. I fjor var 17 prosent av alle nye personbiler en utslippsfri elbil. Men totalt sett er bare rundt tre prosent av bilparken på 2,6 millioner personbiler en elbil.

Kan innføre betaling for elbil

Fra 2017 blir det opp til hver enkelt kommune å bestemme om de ønsker å fortsatt tilby gratis parkering for nullutslippsbiler. Elbilforeningen mener det er for tidlig å innføre betaling allerede fra neste år, hvis den positive elbilutviklingen skal fortsette. Samtidig vil ulike regler i hver kommune gjøre det vanskeligere for elbileierne, når hensikten var å gjøre regelverket enklere. Haugneland understreker at kommunene har et ansvar for å bidra til renere luft og mindre støy. – Fortsatt langsiktige fordeler for nullutslippsbiler vil på sikt gjøre det unødvendig å innføre kortsiktige krisetiltak som dieselforbud og datokjøring på dager med høy luftforurensing. Ganske enkelt fordi forurensingen vil gå ned med økende andel nullutslippsbiler, sier Haugneland. Selv om parkering fortsatt bør være gratis, betaler elbileierne gjerne for strømmen de lader. – For normallading er det snakk om 2-3 kroner per time i strømkostnader, sier Petter Haugneland.