Hopp til innhold

Krever samkjøringsregel for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leder i samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H) krever nå at Statens vegvesen innfører samkjøringsregel for elbiler på Mosseveien inn til Oslo i rushtrafikken.

– Da sørger vi for å opprettholde fordelene for elbiler sånn at vi får en mer miljøvennlig bilpark. Samtidig som vi kan bidra til at trafikken glir bedre ved at flere kjører sammen inn til Oslo, sier Solberg til Østlandssendingen.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening er glad for støtten.

– Vi har siden det ble kjent jobbet for at Statens vegvesen skal innføre samme samkjøringsregel i rushtrafikken på Mosseveien slik som på E18 Bærum, sier Bu.

Hun viser til at det ikke har blitt noe av kaoset som Statens vegvesen fryktet i forbindelse med oppgradering av Brynstunellen og da er det naturlig å myke opp regelens slik at det fortsetter å være en fordel å velge utslippsfri elbil.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG) skriver i Nettavisen at Oslo ønsker samme ordning med samkjøring for elbil i kollektivfeltet som på E18 Bærum. At Statens vegvesen vil vurdere dette hvis trafikken flyter bedre enn antatt syns hun er positivt.

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Hilde Ulvik, utelukker ikke at det kan bli aktuelt å oppheve elbilforbudet i kollektivfeltene, ifølge Østlandssendingen.

Må snu snarest

– Samkjøring er en fordel for alle trafikanter. Her må Statens vegvesen snu snarest, slik de gjorde på E18 Bærum i fjor sommer. Det er ingen grunn til at elbiler på Mosseveien ikke skal ha samme fordel, mener Christina Bu.

Elbilforeningen har blitt kontaktet av en rekke elbileiere som har vært uforstående til Statens Vegvesens avgjørelse. Elbilforeningen har de siste ukene hatt en rekke møter med lokale politikere, samtaler med Statens Vegvesen på flere nivåer og utspill i media.

Positiv til samkjøring

Bård Brænde kjørte sin BMW i3 elbil fra Ski via E18 Mosseveien til Oslo sentrum nærmest daglig i rushtiden. Før Statens vegvesen stengte tilgangen til kollektivfeltet opplevde han selv få problemer med kø og forsinkelser, noe Statens vegvesen også har bekreftet med sine trafikktellinger.

– Trafikkflyten gikk utmerket. Bare noen få ganger jeg sto jeg i kø i noen minutter før innfletting ved Ulvøya, sier Brænde.

Brænde har behov for elbilen i jobbsammenheng med hektisk møtevirksomhet i Osloområdet i løpet av arbeidsdagen.

Han han ikke forstå at Statens Vegvesen har gått så drastisk til verks og stengt tilgangen for elbiler i kollektivfeltet på Mosseveien hele døgnet i begge retninger.

– Her må politikerne vise at det er trafikkflyten som er viktigst, og passe på at elbilpolitikken ikke sklir ut. De som har valgt en utslippsfri elbil blir kasteballer i forbindelse med oppgradering av Brynstunnelen på E6, mener Brænde.

Han ser positivt på å innføre samme regel om samkjøring som på E18 Bærum. Der kan elbiler med med passasjer kjøre i kollektivfeltet i rushtiden, ellers i døgnet er det samme tilgang som før.

– Jeg er villig til å ta med meg passasjerer i elbilen og bidra til mindre trafikk totalt sett, sier Brænde.