Hopp til innhold

Lastesykkelkurs for barnehageansatte

Flere barnehager har gått til innkjøp av lastesykler for å frakte barn og utstyr. Nå tilbyr Elbilforeningen kurs for barnehageansatte.

En lastesykkel er til stor glede for både barn og voksne i barnehage. Man kommer seg lett fram, kan frakte opptil seks barn om gangen og er en veldig morsom transportform for barna.
Men mange er ukjente med både lastesykkel og elmotor på syklene. Nå tilbyr Elbilforeningen eget opplæringskurs for ansatte i barnehager.

– Elbilforeningen er opptatt av miljøvennlig transport og at det finnes mange elektriske alternative transportmidler. En lastesykkel kan være et perfekt framkomstmiddel i nærmiljøet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

En elektrisk lastesykkel er annerledes å sykle på, enten den kommer med to eller tre hjul. Og med last blir tyngdepunktet forskjøvet. Det er en fordel med elmotor på lastesykkel, men også dette krever øvelse.

–  Kurset er delt inn i teori og praksis, der teorien består av trafikkregler og sykkelvett, samt retningslinjer for barnehagens sykkelbruk, forteller kursleder i Elbilforeningen, Hulda Tronstad som er seniorrådgiver innen elektrisk mobilitet. Målet er at deltakerne etter kurset skal bli tryggere både på trafikkreglene, sykkelen i seg selv og sykkelen i trafikken.

Den praktiske delen er derfor både en teknisk gjennomgang av hvordan lastesykkelen fungerer, sykkeltrening på skjermet området samt sykkeltrening i trafikk.

– Det er en forutsetning av de ansatte bruker en del tid på sykkelen etter kurset før de sykler med barn. Det kreves litt trening for å bli god lastesyklist. Blant annet er det stor forskjell på å sykle en tom og en fullastet sykkel, sier Tronstad. Etter kurset oppfordres det derfor til mye øving uten barn i lastesykkelen den første tiden.

De første kursene er allerede gjennomført i Kværnerdalen barnehage i Oslo. Barnehagen har to lastesykler, en med plass til seks barn og en lastesykkel med plass til bagasje.
Leder for barnehagen, Anders Eide, er helt tydelig på at de ønsker å bruke lastesyklene som kilde til opplevelser i nærmiljøet.

Interessert i  lastesykkelkurs? Ta kontakt med Elbilforeningen.