Hopp til innhold

Ladbare busser – hot or not?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ElbussElbilforeningen har som mål å elektrifisere veitransporten. Primært er vår oppgave å tale elbilen og elbilistenes sak. Men det skjer så mye mer som er interessant for å bedre luftkvaliteten i byene, at vi ikke kan la dette passere.

Hadde spørsmålet om elektriske busser kommet opp for 4-5 år siden, hadde trolig den som fremsatte idéen blitt bedriftens mobbeoffer. Snakk om tullprat. En buss som går på batteri!?

I dag er problemstillingen høyst aktuell.

I forrige uke inviterte SINTEF til workshop om emnet. Alle aktører som trolig er aktuelle for denne teknologien, var tilstede. Her var representanter fra busselskap i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo. Videre var det til stede tilbydere av ladbare busser. Fra Sverige, Storbritannia og Litauen kom det kompetente representanter fra firmaene Hybricon, Bombardier og Elinta. Transnova var der for å fortelle om støtteordningene som kan komme til anvendelse for innføring av ladbare busser.

ElbussSINTEF presenterte de ulike teknologiene som er tilgjengelige. Kort fortalt kan man dele inn ladbare busser i følgende kategorier: hybridbusser og hel-elektriske busser.

Hybridbusser er igjen veldig forskjellige og bygger på ulik teknologi. Man har bl.a. hydrogenbusser med brenselceller som skaper strøm til fremdrift. Så har man hybridbusser der enten dieselmotor eller biogass/gassmotorer driver generator og fremdrift sammen med elektriske motorer.

Hel-elektriske busser har kun el-motorer drevet fram av strøm enten i form av trolleybussteknologi eller strøm fra batterier. De sistnevnte har flere ulike lademuligheter hvor to av dem ble presentert i detalj.

En buss kan lades som en elbil via kabel, med batteribytte, via pantograf (lading fra taket med kontakt mot en ladeledning over bakken, s.k. konduktiv lading) eller med induktiv lading fra en ladestasjon nedgravd i bakken, der ladingen skjer i form av magnetfelt og ikke ved direkte kontakt fra strømkilde til kjøretøy.

Firmaet Hybricon fra Sverige fortalte om en pantograf,ladbar buss som er i bruk i Umeå. En sak vi har omtalt tidligere.

ElbussPrimove / Bombardier presenterte et system for induktiv lading fra ladestasjoner nedgravet i bakken. Et system som er under utprøving i flere byer i Europa.

Det store spørsmålet blir: Er norske bussoperatører klare til å starte med ladbare elbusser?

Det var meget interessant å møte stor velvilje fra representantene fra de ulike aktørene for kollektivtransport i landets største byer. Hensynet til lokal luftkvalitet teller veldig sterkt og er en viktig drivkraft for å innføre ladbare busser i byene.

AtB, Trondheims trafikkselskap, kommenterte at dette er teknologi de virkelig tror på. Ruter fra Oslo entret møte med følgende kommentar: «Vi skal være fossilfrie innen 2020.» Og vi tillegger for egen regning: Det er kun 7 år til, så her skal det skje ganske så fort. Fra Stavanger kunne representanten fra Boreal, Rolf Michael Odland, meddele at de var kommet godt i gang med planlegging av en prøverute for ladbar, elektrisk buss. Om kort tid skal bussene leveres fra Kina.

ElbussVi i Elbilforeningen hilser denne entusiasmen velkommen. Vi ser det som kjærkomment at elbilister og kollektivtransporten gjør løftet sammen for bedre luftkvalitet i byene.

Etter gruppesamtaler med fremleggelse av resultat, viste møtet oss at det er god grunn til å forvente at det bli fremdrift. Med pådriv fra entusiastiske aktører, fra busselskaper til SINTEF, og trolig med funding av testprosjekter fra Transnova, skulle det forundre oss mye om vi ikke i løpet av ganske kort tid et eller annet sted i landet får se de første hel-elektriske bussene i drift.

Kanskje en idé å spore de ulike byene til en «hvem kommer først konkurranse?» Elbilforeningen ønsker el-bussene velkommen til en bussrute nær deg. Vi slår et slag sammen for bedre luftkvalitet.