Hopp til innhold

Ladenytt fra Transnova

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TransnovaVi elbilister vil gjerne ha enkel adgang til alle ladestasjoner. Nå henter Transnova hjelp til dette. Dessuten kan vi nå lese alle innspillene til Transnovas høring om strategi for ladeinfrastruktur. Utredning om interoperabilitet Transnova og Statens Vegvesen kommer til å gjennomføre en utredning om interoperabilitet for lading av elbiler, vedrørende forhold knyttet til betaling, avregning og administrering av dette. Gjennomføring av arbeidet vil bli utlyst som en åpen konkurranse på Doffin – databasen for offentlige innkjøp For å fremme bruk av elbiler, er det en fordel at ladestasjonene er interoperable. Altså at kunden som har kjøpt tilgang til lading av en operatør, samtidig har tilgang til flest mulig andre ladestasjoner, og da helst alle andre. Interoperable abonnementsløsninger er viktig for å skape et fungerende marked for lading av et voksende antall elbiler i Norge. For at dette skal fungere best mulig, bør man ha et system som ivaretar identifisering og avregning av betalingstransaksjoner og strømforbruk. Dette gjelder særskilt for hurtiglading. Slike systemer finnes i enkelte andre land, men det er nødvendig å kartlegge hva som er behovet med utgangspunkt i norske forhold. Utredningen skal finne ut av hva som bør inngå i et slikt system, samt legge fram ulike modeller for organisering og eierskap. Utredningen må også identifisere et eventuelt behov for regelverk fra offentlige myndigheter. Nasjonal strategi og finansieringsplan for utbygging av infrastruktur for ladbare biler. TransnovaDet er mange fine ord. Men dette er viktig nok, det handler nemlig om hvordan vi skal få lada elbilene våre. Samferdselsdepartementet vil at Transnova skal lage det som står i tittelen. Derfor gjennomførte Transnova en høring hvor de ønska innspill. Det kom i alt 20 uttalelser til Transnova. Det ble gitt innspill på et bredt spekter av tema relatert til ladeinfrastruktur for elektriske biler, noe som gir Transnova et godt grunnlag for det videre arbeidet. Felles for mange av innspillene var at de ønska et større fokus på normallading. Det var lite uenighet om viktigheten av å bygge ut i byområder, men det var ulike meninger om hvor mye man bør bygge ut i spredt bebygde områder.