Hopp til innhold

Ladestasjoner også for ladbare hybrider?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Opel AmperaEr ladeplassene for alle som kan kjøre på strøm? Eller er de kun forbeholdt batterielbilene? Hvem skal få stå der gratis? Introduksjonen i Norge av ladbare hybrider nærmer seg. Det diskuteres hvilke fordeler de skal ha. Noen er lykkelige over lekkasjer fra statsbudsjettet, andre vil ha mer og Norsk Elbilforening mener dette. I første omgang tar vi for oss adgangen til ladestasjonene og betalingsplikt. Ladbar motorvognPrivate p-plasser På private p-plasser er det foreløpig ingen regulering av hvordan ladbare hybrider eller reine elbiler (batterielbiler) skal behandles. På private ladestasjoner står eierne fritt til å bestemme hvem som kan få stå der. Eneste unntak er hvis de har fått støtte fra Transnova. Da forutsettes det at ladestasjonen er åpen for alle ladbare motorvogner. Slik f.eks. Energi Buskerud uttrykker tydelig på skiltet de bruker på sine ladestasjoner. Om kjøretøy som lades må betale eller ei for å parkere der, bestemmes av hver enkel ladestasjonseier. Betaling på kommunale p-plasser På kommunale p-plasser på vei åpen for alminnelig ferdsel regulerer parkeringsforskriften §8a følgende: Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter §2, parkeres uten at det betales avgift. Dette avgiftsfritaket vil selvfølgelig miljøfokuserte kommuner ha på alle sine p-plasser, også i egne anlegg utenfor ferdselsvei. EL-motorvognFritaket inkluderer ikke ladbare hybrider. De er ikke ansett som elektrisk motorvogn og får derfor ikke EL-kjennemerke. Av den grunn har ikke ladbare hybrider særskilt avgiftsfritak, men må følge avgiftsreglene som er på stedet. Adgang til kommunale ladestasjoner Kommunal parkering markeres med hvit P på blå bakgrunn. Skiltet vi kjenner så godt. Hvis parkeringsareal er forbeholdt spesielle grupper, brukes det et underskilt for å utrykke dette. Mest kjent er rullestolen som viser at dette er plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. I de siste åra har det blitt mer vanlig med reservering av plasser for elbiler, med tilbud om lading. Det mest vanlige skiltet er avbildet til høyre: «For EL-motorvogn». Når dette skiltet benyttes, er det bare kjøretøy med EL-kjennemerke som kan bruke plassen. Dette utelukker ladbare hybrider. Ladbar motorvognNytt skilt I samarbeid med Statens vegvesen har Transnova utvikla et nytt underskilt de anbefaler for bruk på ladestasjoner. For å fange opp at de ladbare hybridene også kan benytte disse. Da erstattes teksten «For EL-motorvogn» med teksten «Ladbar motorvogn» i underskiltet. Det inkluderer da alle motorvogner som har framdriftsbatterier som kan lades fra strømnettet, enten de er reine elbiler eller ladbare hybrider (el-motor i kombinasjon med diesel- eller bensinmotor). Betalingsplikt Men dette nye underskiltet innebærer ikke at ladbare hybrider har samme avgiftsfritak for parkering. På parkeringsplasser hvor det normalt er avgiftsplikt, men elbil etter parkeringsforskriftene har avgiftsfritak, anbefaler Statens vegvesen å sette på et underskilt til slik at det ikke hersker tvil om at den ladbare hybriden må betale for å parkere. Her bruker de da den engelske betegnelsen: «plug-in hybrid». Oslo kommune I den norske byen med flest kommunale ladepunkt, er disse med dagens skilting kun reservert for motorvogner med kjennemerke EL. Det vil si elbiler, el-scootere o.l. Det er opp til politikerne å bestemme at dette skal forandres. Idag definerer Bymiljøetaten plassene som: …gratis parkeringsplasser med mulighet for lading, reservert for elbiler. I budsjettforslaget for 2012 definerer byrådet plassene på samme måte: Bymiljøetaten følger opp bystyrets vedtak om å etablere ladestasjoner for elbiler, og det skal etableres ytterligere 100 nye ladestasjoner for elbiler i 2012. Slik det nå ser ut, vil ikke ladbare hybrider få anledning til å bruke de kommunale ladestasjonene i Oslo. Hvis dette skal bli mulig, må Oslos politiske myndigheter omdefinere formålet med ladestasjonene. De må da gjennom vedtak defineres ikke kun reservert for elbil (= EL-motorvogn), men for ladbare motorvogner som også omfatter hybridene som kan plugges inn. Det vil også være nødvendig med omskilting. Saken har vært behandla i bystyret 16.juni 2010, se side 63 i referatet. Vedtaket var: Bystyret ber byrådet vurdere om alle typer ladbare motorvogner, rene elbiler og ladbare hybridbiler, avgiftsfritt skal kunne lade sine batterier med strøm fra fornybare energikilder på kommunale ladeplasser i Oslo. Som vilkår stilles krav om at motorvognene skal stå tilkoblet ladekontakt ved bruk av disse plassene. Vi kjenner ikke til hva som har kommet ut av byrådets vurdering.