Laderådgivning for borettslag og sameier

Laderådgivning for borettslag og sameier

Elbilforeningen kan bidra med laderådgivning for borettslag og sameier som ønsker å tilrettelegge for beboere med elbil og ladbare hybrider.

Mange beboere i borettslag og sameier venter på å skifte til et ladbart kjøretøy. Derfor vokser behovet.

Ladeplasser vil også representere en betydelig merverdi for boenhetene fremover.

Vår laderådgivning:

 1. Befaring

Gjennom en befaring sammen med styrets representanter vil vi gå igjennom el-anleggetets kapasiteter og anleggets parkeringsplasser og hvor det mest hensiktsmessige stedet for ladestasjoner bør være.

 1. Informasjon

Vi er opptatt av å gi en god grunninformasjon om temaet ladbare kjøretøy og lading med disse referansepunktene:

 • Hva er dagens behov av ladepunkter?
 • Hva kan bli fremtidig behov?
 • Finnes det støtteordninger for borettslaglading i deres område?
 • Hvilken type kontakter er de riktige for den aktuelle ladeplassen nå og i fremtiden?
 • Hva kreves av tilgjengelig strøm?
 • Hvor mye strøm bruker en elbil?
 • Hvor mye effekt kreves?
 • Hvordan bør ladeplasser skiltes?
 • Hva er riktig betaling for tilgangen til en ladeplass?
 • Hva finnes av forskjellige betalingsløsninger?
 • Hva er kostnaden for forskjellige ladepunkter?
 • Hvilke muligheter finnes for smart dynamisk styring av ladeeffekter?

I tillegg svarer vi på spørsmål borettslaget har rundt lading og ladeanlegg. Vi går igjennom de alternative ladekonseptene og de tekniske løsningene som finnes i dag. Til slutt i befaringen går vi igjennom og diskuterer vårt forslag til anbefalt løsning.

 1. Rapport

Etter befaringen mottar borettslaget et forslag til kravspesifikasjon på den anbefalte ladeløsningen. Dette vil i tillegg til borettslagets informasjon være et godt grunnlag for å motta tilbud fra  installatører. Erfaringsmessig kan en riktig kravspesifikasjon gi vesentlige besparelser på installasjonskostnadene.

I tillegg mottar borettslaget en rapport om lading og ladeløsninger, samt råd og tips til å ta en god beslutning om valg av borettslagets nye ladesystem.