Ladestasjonsdatabasen NOBIL

De aller fleste ladekart henter data fra ladestasjonsdatabasen NOBIL som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova.

NOBIL er initiert, utviklet og forvaltes av Norsk elbilforening. Data samles inn fra elbilister, ladestasjonseiere, operatører og andre bidragsytere. Innsamling og kvalitetssikring av data er prioritert slik at NOBIL formidler korrekt og pålitelig informasjon til elbilister som trenger strøm.

Utviklere

Dataene i NOBIL er fritt tilgjengelig gjennom API.