Hopp til innhold

Lyse hurtiglader Rogaland

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lyse EnergiElbil.no har tatt en prat med de mest aktive utbyggerne av hurtiglading. Lyse eies av flere Rogalandskommuner og har vært først ute i Norge med å sette opp hurtigladere for elbiler.

Noen ganger skal de første bli de første – ihvertfall i vår lille intervjuserie. Vi starter med en prat med misjonær – eller formelt kalt salgssjef transport – Magnar Bolme i Lyse.

 

Hvorfor vil dere sette opp hurtigladere?

Magnar Bolme, LyseFor oss i Lyse som energi- og kommunikasjonsselskap ble dette etterhvert en helt naturlig satsning. Lyse er produsent og leverandør av fornybar elektrisitet. Samtidig som vi leverer strøm til markedet jobber vi aktivt med å hjelpe våre kunder med energieffektivisering.

Man kan jo spørre seg om det å levere strøm og drive med energieffektivisering ikke kommer i konflikt med hverandre? Vi mener ikke dét. Vi tror at samfunnet og forbrukerne har mye å hente på å bruke mindre energi og å bruke energien mest mulig effektivt. Blant annet er det ikke veldig effektivt å bruke strøm til oppvarming.

Vi i Lyse er imidlertid ikke redde for at vi ikke skal få omsatt strøm. Vi tror blant annet på en veldig sterk vekst i antallet elbiler. For å få til en slik vekst er det viktig at det bygges et nett av hurtigladestasjoner over hele landet. Vi har derfor startet opp utbyggingen i vårt distrikt, og har sammen med elbilforeningen og en del andre kraftselskap tatt initativ til å få til en landsdekkende kommunikasjons- og betalingsløsning.

Hvor vil dere sette opp hurtigladere og hvor mange?

Vi var først i Norge med en offentlig hurtigladestasjon, Luravika som ble åpnet i april. Siden har vi åpnet tilsvarende stasjoner i Klepp og Randaberg. Vi har fått tilsagn om støtte fra Transnova om to nye stasjoner. Det er enda ikke 100% avgjort hvor disse kommer.

Hurtiglader LuravikaNår skal disse være klare til bruk?

Innen mars 2012.

Hvilken bruk er disse planlagt for og hvem vil være brukerne?

Alle våre hurtigladestasjoner er beregnet for den vanlige elbilist. Vi tror at dette i første omgang vil være privatbruk, samt for kommuner og bedrifter som har et noe begrenset behov for plass og rekkevidde for kjøretøyene de bruker.

Til dem som vil ha lengre rekkevidde og / eller trenger bedre lastekapasitet, vil biogassbiler være et godt supplement. Vi i Lyse leverer fornybar elektrisitet og klimanøytral biogass fra de samme stasjonene.

Hvordan skal dere stimulere til at hurtigladerne blir brukt?

Det viktigste er å få flest mulig elbiler på veiene. Dette oppnås blant annet ved å skape trygghet for at vi i Lyse og mange andre aktører vil sørge for et landsdekkende nett av hurtigladestasjoner. Jo flere elbiler på veiene, og jo mindre rekkeviddeangst brukerne har, jo mer vil hurtigladerne bli brukt.

Hva er forretningskonseptet slik at utbygging av hurtiglading kan være økonomisk bærekraftig?

Vi ser for oss kombinasjon av abonnementsordninger og betaling for enkeltlading. Det er vanskelig for oss å si noe sikkert om inntektene. For at Lyse skal kunne bygge et nettverk av hurtigladere, må to ting falle på plass:

Hurtiglader RandabergNår og hvordan blir denne betalingen?

Ja, det vil være betaling. Vi har sagt at lading på våre hurtigladestasjoner vil være gratis ut inneværende år.

Vi ser på forskjellige betalingsløsninger sammen med blant annet elbilforeningen, Transnova samt andre kraftselskap. Det viktigste er å få på plass en felles løsning som brukerne kan kjenne igjen og eventuelt bruke på samme måte over hele landet.

Hvilket tidsperspektiv har dere for at satsingen på at hurtiglading skal bli en suksess, både i bruksomfang og forretningsmessig?

Vi har et langsiktig perspektiv. De første årene regner vi ikke med å tjene på dette, da kundegrunnlaget er for lite. Etter noen år bør satsingen gå i pluss. Dette vil føre til at det blir enkelt å bygge enda flere hurtigladere.

Annet dere selv har lyst til å tilføye?

En elbils kostnadsandel av en hurtiglader er betydelig mindre enn kostnaden til en hjemmelader. De fleste vil ønske en egen hjemmelader. Vi tror at kunden også ønsker et sikkerhetsnett av hurtigladere i regionen, og hurtigladere på stamveier for å komme seg mellom regioner med hurtigladere.

Til slutt. Elbilister som kjøper tjenesten hurtiglading av Lyse, er med på å bygge opp en infrastruktur av hurtigladere. En måte å se det på er at en eier en liten del av hurtigladeren, men at Lyse forvalter den.

Bildet øverst er av Magnar Bolme. Deretter av Bolme som overrekker samferdselsminister Kleppa blomster ved åpningen av hurtigladeren i Lurvika. På bildet fra ladestasjonen på Randaberg ser vi at Lyse alltid inkluderer normalladepunkt ved hurtigladeren. Nedenfor er hurtigladeren på Klepp avbildet.

Hurtiglader Jærhagen