Hopp til innhold

– Må bli like enkelt å fylle strøm som bensin

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Transnova foreslår å bygge ut 385 nye hurtigladere for elbil fram mot 2017. 

– Nå må Samferdselsdepartementet på banen og sikre at det blir minst like enkelt å fylle strøm som bensin, sier Snorre Sletvold, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Transnova vil i begynnelsen av april legge fram «Nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler» for Samferdselsdepartementet.

– Elbilforeningen har lenge etterlyst en nasjonal strategi for ladeinfrastruktur og det er gledelig at den nå endelig kommer, sier Sletvold.

Finansieringsbehov

Ifølge finansieringsplanen er det behov for 150 millioner kroner i offentlig støtte for å få en nasjonal infrastruktur for lading av elbiler. I dag har Transnova 20 millioner til rådighet på sitt budsjett.

– Vi setter et stort spørsmålstegn ved om 150 millioner kroner er nok til å bygge 385 hurtigladere. Antallet hurtigladere vil også fort bli for lite med dagens elbilsalg, sier Snorre Sletvold.

Overordnet ønsker Transnova å opprettholde forholdstallet mellom antall elbiler og ladestasjoner fram til 2017. Ved inngangen av 2013 var det 1 hurtiglader per 200 elbiler. Utbyggingen av ladestasjoner følger ikke elbilsalget.

Må ligge i forkant

Snorre Sletvold

– Til nå har utbyggingen av ladestasjoner ligget i etterkant av det svært gode elbilsalget. Vi må komme i forkant slik at begrepet ladekø ikke får satt seg, sier Sletvold.

I tillegg etterlyser han en målsetting for offentlig tilgjengelige ladepunkt for alle ladehastigheter, ikke bare hurtiglading. Normallading når elbilene likevel står parkert er trolig det mest tids- og kostnadseffektive både for brukerne og samfunnet som helhet.

– Ett offentlig ladepunkt per fjerde elbil kan være et passende måltall. Hvis det viser seg at ladebehovet er mindre i praksis har det ikke skjedd større skade enn at vi ligger litt foran skjemaet for utbyggingen, sier Sletvold.

I og rundt byene

Transnova legger opp til at det trengs 325 nye hurtigladere i og rundt byene for å opprettholde dagens ladetilbud. De ser for seg at det mot slutten av 2016 er rundt 75.000 elbiler i Norge. Dette forutsetter at større eller mindre deler av insentivordningene forlenges.

– Det er i og rundt byene behovet for ladestasjoner er størst for bruk av elbil i hverdagen. Et godt utbygd nettverk i byregionene vil gjøre elbil tilgjengelig for stadig flere, sier Sletvold.

Strekninger som Arendal – Kristiansand, Moss – Oslo, Drammen – Oslo, Værnes – Trondheim, Bergen – Os, Stavanger – Bryne er eksempler på turer som i større grad kan gjennomføres uten rekkeviddeangst med et godt utbygd ladenettverk.

blogg140318-hurtiglading-500Mellom byene

I tillegg legger Transnova opp til å bygge korridorer med hurtigladere mellom byene. Disse skal i snitt stå med 50 km avstand (maksimalt 70 km) på alle vegforbindelser i nasjonale transportkorridorer opp til Tromsø. Totalt trengs da 60 hurtigladere, ifølge Transnova.

– Hurtigladestasjonene kan med fordel settes tettere med 40 km avstand. Stadig flere elbiler vil gi større variasjon i avreisested og større tetthet vil også motvirke kødannelse. Hver hurtigladestasjon må ha doble sett universelle uttak for å sikre oppetid og unngå ladekø, sier Sletvold.

I dag finnes det rundt 100 hurtigladestasjoner totalt i Norge og 50 nye er planlagt så langt. Se eksisterende og planlagte hurtigladere på vårt hurtigladekart.

Godt ladetilbud for alle

Målet for strategien fram mot 2020 er et godt ladetilbud for alle elbilister. Det innebærer at det skal være like enkelt å lade som å fylle bensin. Det skal være felles betalingssystem og enkel tilgang til informasjon om pris og vilkår. Alle skal ha mulighet til å lade, selv uten forhåndsbestilt abonnement og ladekort.

Transnova ønsker videre at hurtigladeoperatørene skal få et akseptabelt økonomisk grunnlag med akseptabel risiko og mulighet for å tjene penger. Markedet skal være velfungerende med sunn konkurranse der kundene fritt kan velge leverandør og få tilgang til informasjon om priser.

Betalingssystemer

Transnova ønsker å ta rollen som samordningsorgan for betalingssystemer, både for tilfeldig lading og abonnement. Det utvikles en felles plattform som alle operatørene er pliktet til å koble seg på. Slik kan elbilistene få tilgang og betale for hurtiglading med samme system uavhengig av operatør.

Kriterier for støtte

Tiden fram til 2017 vil bli utnyttet til å skaffe et skikkelig kunnskapsgrunnlag for ladebehovet i Norge. Dette vil bli brukt videre for planleggingen fram mot 2020.