Hopp til innhold

Mektige bilbosser liker Norges elbilpolitikk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både presidenten i den tyske bilindustriorganisasjonen VDA, Matthias Wissmann, og Dieter Zetsche, styreformann i Daimler og konsernsjef i Mercedes-Benz, peker på Norge som skoleeksempel. 

BERLIN (elbil.no): De sier rett ut at Norge har en elbilpolitikk som fungerer, og som mektige Tyskland kan lære av. 

Det kom fram da de holdt sine åpningstaler under den pågående eMobility-konferansen i Berlin, der Elbilforeningen er tilstede og presenterer den norske suksesshistorien – for å inspirere andre land til å gi fødselshjelp til ny utslippsfri teknologi. Der har Norge en nøkkelrolle.

Samtidig er Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu og styreleder Espen Hauge i Korea under den internasjonale elbilkonferansen EVS28, der de blant annet holder innledninger om samme tema.

Fellesnevneren er at verden er imponert over det lille Norge får til.

I Berlin snakket Zetsche om Norges rekordhøye andel elbiler, og etterlyser tilsvarende starthjelp fra tyske myndigheter. 

Forbrenningsmotor ikke nok

Zetsche viser til at Tyskland vedtok en nasjonal plan for elektriske biler for seks år siden, men utviklingen går fortsatt svært tregt. Ifølge Zetsche kan ikke Tyskland nå EUs mål om maks 95 gram CO2-utslipp per kilometer fra nye biler innen 2020 utelukkende fra ytterligere effektivisering av forbrenningsmotoren. 

Et større innslag av nullutslippsbiler er nødvendig, og tyske myndigheter må bidra i startfasen. Han er ingen tilhenger av subsidier, men tror i likhet med Matthias Wissmann, fra bilindustriorganisasjonen Verband der Automobilindustrie (VDA), at behovet for starthjelp vil være svært kortvarig. 

Matthias Wissmann
– Spørsmålet er hvor raskt Tyskland ønsker å elektrifisere transportsektoren, ikke om de kommer til å gjøre det, sier Matthias Wissmann i mektige Verband der Automobilindustrie (VDA). Han er overbevist om at elektriske biler er framtiden. (Foto: Stephan Röhl)

I et langsiktig perspektiv vil elektrisk mobilitet uansett presse seg fram på grunn av begrensede oljeressurser og miljøproblemer fra transportsektoren. 

Treg utvikling i Tyskland

Men utviklingen går for tregt i Tyskland og bilgiganten ligger langt bak for eksempel Norge. Tyske myndigheter har et mål om én million elbiler innen 2020. 

Per i dag har de rundt 30.000, så 970.000 elektriske biler mangler før nålet er nådd. Tyskland inkluderer riktignok også ladbare hybrider som elbiler, men det er likevel et ambisiøst mål som det blir stadig travlere å nå.

Wissmann etterlyser handling fra tyske myndigheter, liknende det norske politikere har gjort. 

Han ønsker at Tyskland skal bli et ledende marked for elektriske biler i tillegg til et ledende produsentland. 

Behov for starthjelp

Produksjonsprisen for en elbil er fortsatt høyere enn for en tilsvarende eksosbil. Derfor må myndighetene gi starthjelp til markedet er bærekraftig på egen hånd. 

Foreløpig har tyske myndigheter lite å tilby for å få fortgang i utviklingen mot en elektrisk transportsektor. Lokale myndigheter kan innføre tilgang for elbil i bussfelt og gratis parkering slik som Norge gjør på nasjonalt nivå. 

Men det viktigste er å gjøre elbilen konkurransedyktig i innkjøpspris, og det diskuteres foreløpig bare å gi visse skattelettelser for flåtebiler.

Halvering av batterikostnader 

Samtidig tror lederen for den tyske bilindustrien at batteriteknologien vil bli bedre og billigere i løpet av få år. 

Han anslår at kostnaden på batteriene vil halveres innen 2025 på grunn av teknologiutvikling og masseproduksjon.

Som en viktig premissleverandør for tyske myndigheter mener Wissmann at politikerne er klar over behovet for en sterkere elbilpolitikk. 

Wissmann sier han tror at økonomiske incentiver vil innføres fra 2016 for å få fortgang i utvikling