Hopp til innhold

Mer til hurtigladestasjoner for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hurtiglader

Transnova har igjen strødd litt penger over hurtiglade-Norge. Vi har oppdatert hurtigladekartet og har litt info om bevilgningene, både til oppgraderinger og nyetableringer.

Vi gjengir først Transnovas informasjon. Deretter har vi samla litt mer detaljer om hva de enkelte operatørene har fått midler til, hva de vil sette opp og når de håper å ha nyinstallasjoner klare.

 

Transnova, 16.desember 2013: Nye ladestandarder og mer penger til ladeinfrastruktur

34 ladestasjoner oppgraderes med støtte fra Transnova for å kunne tilby standarder for hurtiglading som kommer på nye bilmodeller. I tillegg etableres 15 nye ladere på forskjellige steder i landet som vil gi mulighet for hurtiglading med alle standardene.

Utlysningen hadde tre hovedsatsinger – tilpasning til nye standarder for hurtiglading, kapasitetsøkninger på enkeltlokasjoner og styrking av infrastrukturen i prioriterte områder med høy elbiltetthet. Det var også åpnet opp for samordning med Tesla sine utbygginger der dette kan styrke infrastrukturen for elbiler.

40 søkere fordelt på 63 forskjellige lokasjoner søkte om støtte fra den avsatte potten på 6 millioner kroner. Totale prosjektkostnader var på 32,2 millioner kroner, hvor det var søkt om 14,5 millioner i støtte fra Transnova. Støttebeløpet ble øket til 8,5 millioner kroner ved omfordeling fra andre prosjekt som har blitt rimeligere eller falt ut.

TransnovaStandardtilpasningen som var gitt høyeste prioritet, representerte tilsagn på 4 millioner kroner. Resten av midlene er fordelt på søknader for styrking av infrastrukturen, inklusive samlokasjoner med Tesla. Det var ingen søknader som direkte rettet seg mot kapasitetsøkning på etablerte lokasjoner.

Av nye lokasjoner som har fått tilsagn, er det mange som dekker byområder og transportruter fra Sørlandet og oppover mot Møre. 3 lokasjoner har fått tilsagn for å etablere universalladere på Tesla sine ladestasjoner.
Søknadene er prioritert ut fra kvalitet, kostnader og hvordan de oppfyller kriteriene i utlysningen. Videre har Transnova gjort helhetlige vurderinger ut fra geografisk beliggenhet, tetthet i forhold til allerede etablerte ladetilbud (herunder der det er gitt tilsagn, men ikke startet bygging) og trafikkgrunnlag. Kostnadskutt har vært nødvendig ved å redusere tilskuddsbeløp, færre ladere på hver lokasjon eller ved å kutte lokasjoner helt. Helhetlig oversikt over etablerte ladestasjoner og hvilke som har fått tilsagn, finner du i Hurtigladekartet.

Transnova er nå i sluttfasen med en ny strategi for ladeinfrastruktur. Denne vil være klar i løpet av første kvartal i 2014 og legge grunnlaget for hvordan støtten til ladeinfrastruktur vil innrettes. Strategien legges ut på vår hjemmeside når den er ferdig behandlet og godkjent.

Ulike teknologier
Takk til Transnova for denne informasjonen – og for midlene de har bevilga til hurtiglading av elbiler. Vi har undersøkt litt med de forskjellige aktørene om hva som kommer. Liten forklaring først:

Oppgraderinger av DC ladepunkt gir ikke nødvendigvis kapasitetsøkninger. Det kan bare være det at flere (og nyere) elbilmodeller med annen ladeteknologi også kan benytte dem. Vi har kontakta operatører og eiere som nå har fått midler, for å høre hva løsningene blir Norge rundt. 

HurtigladerGrønn Kontakt
Selskapet som eies av 23 kraft- og nettselskap, framstår som denne rundens store vinner med bevilgninger til 12 nye lokasjoner samt 4 oppgradering som alle skal være klare før neste sommerferie.

På 11 av de nye stedene skal det komme en DC-hurtiglader med CHAdeMO og Combo (én elbil kan lade av gangen), samt en 22 kW AC Type 2. Vi kan håpe at alle disse er klare i juni 2014.

I tillegg har Grønn Kontakt fått midler til å sette opp et uttak for AC semihurtiglading (22 kW/Type 2 kontakt) i Eide, Møre og Romsdal.

Grønn Kontakt har også fått bevilgning til en oppgradering av Kjellstad i Lier, Kongsberg, Arendal og Kristiansand. Hvert sted kommer det et uttak med AC 22 kW Type 2.

Hordaland
Her samarbeider fylkeskommunen godt med energiverkene. I denne omgangen fikk de bevilgning til fire nye hurtigladestasjoner. Disse blir klare april til juni 2014:

I tillegg er det gitt bevilgning til oppgradering av Dalekvam, Halhjem, Oppedal, Fjøsanger og Knarvik med en DC-lader med CCS/Combo og CHAdeMO (én elbil kan lade av gangen). Har vi forstått det rett, vil de eksisterende CHAdeMO-laderene fjernes. Så resultatet er at flere typer elbiler (ikke bare japanskproduserte) kan lade der, men kapasiteten økes ikke. Fylkeskommunen melder at i Bergen skal køproblemene på Fjøsanger løses med ny superladestasjon på Danmarksplass med mange ladere av hver type + hydrogenfyllestasjon. Men denne er fortsatt på tegnebrettet.

I tillegg kommer oppgradering av Leirvik på Stord. Der beholdes CHAdeMO-laderen og en ny lader for Combo kommer i tillegg. Da kan to elbiler samtidig hurtiglades med likestrøm, og det vil være et AC 22 kW Type 2 uttak i tillegg.

Eidsiva
Innlandets energiselskap har fått midler til å oppgradere sine fire gamle ladestasjoner. Stasjonene som i dag er der, blir utvida med Combo for å betjene f.eks. VW e-up og BMW i3. Men kapasiteten økes ikke fordi kun én elbil kan lades av gangen. Kanskje klart i mars?

På de fire nye som dukker opp på nyåret, vil tre av dem ha et kabinett med CHAdeMo/Combo/AC 22 kW. Fortsatt kan kun én elbil DC-lades av gangen, men AC-uttaket kan brukes samtidig. Dette gjelder Kongsvinger, Rudshøgda og Ringebu. På Kvam blir det bare CHAdeMO og Combo og én elbil som kan lades av gangen.

Statoil
Combo for DC-lading skal inkluderes, men fortsatt bare med mulighet for at én elbil kan lades av gangen. I tillegg kommer det et eget uttak for 22 kW AC Type 2. Dette gjelder Økern, Minnesund og Sekkelsten. Statoil arbeider for at dette skal skje kjappest mulig, men venter på leverandøren av ladeutstyret de bruker. Nøktern tidsangivelse er juni 2014.

Lyse
I Rogaland har de fått penger til reelle kapasitetsøkninger også for DC-lading. Dette gjelder Åsen i Stavanger, Luravika og Randaberg. Der kommer det ved siden av de gamle CHAdeMO-laderne nytt utstyr med CHAdeMO og Combo, samt 22 kW AC Type 2. Til sammen kan det på disse stedene DC-hurtiglades to biler og én kan bruke AC i tillegg. I dag er det bare én av gangen der. Lyse håper at de kan ha dette klart til neste sommer.

Fortum
De har fått midler til oppgradering av Gardermoen, Sarpsborg, Berger, Vinterbro og den ene laderen på Sandvika. Der blir det ingen kapasitetsøkning, bare at tyske elbiler også kan hurtiglades med Combo i konkurranse med japanske biler som bruker CHAdeMO som allerede er der. Klart seinest i juni neste år?

EV Power
De fikk én bevilgning til en ny ladestasjon på Tiller i Trondheim. Den får CHAdeMO/Combo for DC hurtiglading av én elbil av gangen, pluss at den vil ha AC 22 kW Type 2 ved siden av. Forventes å komme på plass innen utløpet av 2014.

I tillegg skal Lade Arena oppgraderes med Combo i tillegg til CHAdeMO, slik at to elbiler kan hurtiglades samtidig. De setter også opp et AC 22 kW Type 2 uttak der, ikke minst til glede for Trondheims Teslaer. EV Power håper å ha dette klart før neste sommerferie.

HurtigladerIshavsveien
De fikk én bevilgning til en ny ladestasjon som skal samlokaliseres med Tesla på Lillehammer. Det ser ut som det blir to ladepunkt med CHAdeMO/Combo/AC 43 kW. På disse vil det også være slik at kun én elbil kan DC-lades av gangen på CHAdeMO/Combo, derfor maksimalt fire elbiler samtidig til lading på stasjonen.

I tillegg har Ishavsveien fått penger til oppgraderinger. De har opplyst oss om at det skal komme to ladepunkt med CHAdeMO/Combo/AC 43 kW på Vestby, Svinesund og Rygge Vest, pluss ett likt på Rygge Øst. I tillegg vil det komme to AC 22 kW Type 2 ladepunkt både på Vestby og Svinesund. Ishavsveien sikter seg inn mot april for å ha dette klart.

Til slutt
En «dark horse» dukka opp. Bensinstasjonen Best på Jølstraholmen har fått midler til å sette opp en DC-lader med CHAdeMO/Combo og et AC-uttak. Dette er langs EL39, vest for Jølstravatnet. Vi er ikke sikre på når denne blir klar.

Green Highways ladestasjon på Storlien, rett over den trønderske svenskegrensa, fikk også et oppgraderingstilskudd – og stasjonen åpna 13.desember.

Da håper vi at vi har holdt tunga rett i munnen, og at oppdateringene av hurtigladekartet også har blitt riktig.

Og enda mer viktig – vi håper at alle de nye ladestasjonene og oppgraderingene raskt kommer på plass. Det er også et etterslep fra tidligere bevilgninger som nå må tas igjen. For det er elbilister nok som vil lade.