Minister elsykler med slips

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag Norges største elsykkelsatsing jobbsykkelen.no som er et samarbeid mellom Norsk Elbilforening og Syklistenes Landsforening.

– Det ligger en gevinst i både små og store sykkelturer. Mange synes det kan være vanskelig å komme i gang eller velge sykkel over bil, og da er elsykkelen et godt alternativ. Den gir deg drahjelp på lange strekninger og opp bakker. Det gir en helsegevinst for syklisten. For hver pendler som lar bilen stå får vi litt bedre plass på veien, litt kortere kø, og litt bedre miljø. Og mange pendlere vil oppleve at de kommer like raskt frem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

En fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt viser at elsykkel appellerer mest til de som ikke sykler fra før. Erfaring viser at manglende kunnskap er en viktig barriere mot at folk ønsker å kjøpe elsykkel. Dette kunnskapshullet vil jobbsykkelen.no gjøre noe med. Gjennom flere hundre roadshows rundt om i Norge skal flest mulig få prøve elsykkel.

Syklistene og elbilistene jobber sammen for byer uten kø, støy og eksos.

– Elsykkelen senker terskelen for å sykle. Man sparer tid og krefter i en hektisk hverdag. Færre biler gir bedre plass og bedre miljø i byene, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

– Med elsykkel suser du forbi køene og sparer tid på å lete etter parkeringsplass. For mange vil elsykkel være et svært godt alternativ til bil på vei til jobb og møter i byen, sier Snorre Sletvold, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

I tillegg til Norsk Elbilforening og Syklistenes Landsforening, er Transportøkonomisk Institutt, Kristiansand Kommune og EVO elsykler med i prosjektgruppa til jobbsykkelen.no. Prosjektet finansieres av Samferdselsdepartementet gjennom Transnova.

Fakta om elsykkelen

  • En elsykkel er ansett som en vanlig sykkel. Den kan benyttes på sykkelveier, fortau og på veien.
  • En elsykkel har en elektrisk hjelpemotor som bare gir drahjelp når du tråkker selv. Kommer du over 25 km/t kobler motoren ut.
  • Typiske elsykkelbatterier har en ladetid fra 0 % til 100 % på 3-5 timer. Rekkevidde med elmotorassistanse er normalt mellom 4 og 7 mil.
  • Du kan velge å sykle uten motorassistanse. På denne måten er det mulig å få en god treningsøkt om du skulle ønske det.

Underer en liten filmsnutt fra lansering av jobbsykkelen.no der Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prøver elsykkel for første gang. Kommer smilet fram?