Myte: Norge har ingen betydning

Med et totalmarked på 100.000-140.000 nye personbiler årlig, er Norge en mygg for den internasjonale bilindustrien. Selv ikke rundt 20.000 solgte elbiler i 2014 endrer på det.

Norge er, dessverre kan man kanskje si, det eneste elbilfyrtårnet i verden. Andre land begynner å ta etter, som Kina og Tyskland, samt at enkeltstater i USA, som California, har virkemidler. Det går den rette veien, men det er et møysommelig arbeid å endre forbrukervaner.

Derfor er elbilpolitikken Norges viktigste bidrag i den internasjonale klimakampen. Om Norge påvirker det internasjonale bilmarkedet bare bittelitt i positiv retning, vil klimaeffekten av vårt bidrag være enorm med tanke på hvor mange biler som produseres hvert år globalt.

Men én ting er hvor mye Norge påvirker i dag, med dagens politikk. En annen: Hvis vi fjerner politikken, vil det ha dobbel negativ effekt. Da vil alle som lobber mot elbil kunne vise til Norge og si at det ikke går her engang.

Norge er et lite marked med høy andel elbiler. Tesla-gründer Elon Musk har takket oss for at vi er et viktig testmarked, og reiste også til løvens hule – nemlig oljemessa ONS 2014 i Stavanger – for å kommunisere det. Norge viser skeptikerne at elbil fungerer utmerket i hverdagen for helt vanlige folk. Og det i et hardt nordisk klima med tidvis krevende topografi.

Der kan ingen matche Norge. Vi bidrar til et avgjørende teknologiskifte.

Musk har altså uttalt sin takknemlighet. Elbilforeningen henvendte seg dessuten til en rekke andre elbilprodusenter for å få deres betraktninger rundt hva Norge betyr. Kort sagt Norges historiske og nåværende betydning for den elbilteknologiske utviklingen. Dette er en oppsummering av det som kom fram:

  • Norge er et viktig læringsmarked for fabrikkene med hensyn til elektrifisering – men vi er avhengige av et betydelig fall i batteriprisene og et gjennombrudd for teknologien i de større markedene (Kina, USA eller Europa) for at elbil virkelig skal få fotfeste i styrerommene hos de store bilprodusentene.
  • Norge har vært, og er, et foregangsland når det gjelder implementering og tilrettelegging for elbiler. At elbiler bidrar positivt med tanke på miljø er soleklart, og spesielt når vi snakker om lokale utslipp og luftkvalitet. Med gode incentiver og tilrettelegging har Norge gått foran og det er åpenbart at andre land har fattet interesse for den norske modellen.
  • Norge har bevist en gang for alle at det er mulig å etablere en ny form for mobilitet når produktet fullverdig tilfredsstiller kundenes krav og behov samt at infrastrukturen også ligger til rette og utbygges i takt med markedets utvikling.
  • Norge har også sett en vesentlig satsing og involvering på kommunalt plan hvor elbilmobilitet settes på agendaen. Det være seg offentlige innkjøp av biler eller tilgjengelighet til lading.
  • Videreføring av incentivene for elbiler er viktig for at Norge skal nå klimamålsettinger, og ikke minst for at satsingen så langt har vært en suksess.

Det framheves også at de store bilprodusentene ikke vil basere sin framtidige strategi for produktutvikling på at 10-20 prosent av totalmarkedet er i Norge, som følge av politiske virkemidler for elektrifisering av transporten.

Nettopp dette understreker hvorfor Norge må holde stø kurs. Generelt mener produsentene at det viktigste myndighetene i Norge og andre land kan gjøre, er å sette realistiske, men tøffe, mål for utslipp av klimagasser overfor produsentene – som man har gjort i Norge.

Dette vil motivere, og i praksis tvinge, bilprodusentene til å søke nye løsninger som reduserer utslippene.