Hopp til innhold

Nå er Troms elbilforening klar til innsats

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det aller første årsmøtet valgte Niclas Ole Brannfjell fra Tromsø til styreleder i Troms elbilforening.

Med den nordligste etableringen har Elbilforeningen nå sju lokalforeninger, mens Agder elbilforening gjennomfører sitt første årsmøte i Kristiansand førstkommende lørdag. Årsmøtet i Troms fant sted på Universitetet i Tromsø (UiT) forrige torsdag. Lokallaget har i dag 110 medlemmer. Rundt 200 elbiler ruller i Tromsø, med noe over 350 totalt over hele fylket.

– Nå får vi et offisielt lokallag i Troms som skal fremme elbilpolitikken i våre nærområder. Det er det på høy tid at vi får, sier nyvalgt leder Niclas Ole Brannfjell 

Han understreker at lokallaget ønsker utbygging av ladestasjoner i Tromsø-området, og at det vil jobbe for at elbilen skal være mer enn en bybil – med et nettverk av ladestasjoner i fylket.

Fra Elbilforeningens sekretariat stilte fagsjef Snorre Sletvold, som har spesialkompetanse på nettopp det som opptar medlemmene mest: Lading og kommende lademuligheter. Rådgiver Liv Evenstad i Troms fylkeskommune ga en orientering om strategiplanen for hurtiglading i fylket, mens førsteamanuensis i fornybar energi Yngve Birkelund (UiT) holdt foredrag om fornybar energi i Nord-Norge.

Årsmøtet fikk også oppmerksomhet i lokalpressen.

Lading blir viktig

På den formelle siden ble både vedtektene og politisk program, som sammenfaller med de sentrale i Norsk elbilforening, enstemmig vedtatt. Helt grunnleggende for alle lokallag er at de må ha samme formålsparagraf som foreningen sentralt. Lokallagets handlingsplan ble også enstemmig vedtatt. Her er lading særlig vektlagt:

Styret vil jobbe for bedre tilrettelegging gjennom å gjennomføre bedriftsbesøk hos aktuelle bedrifter for å informere om hvordan ladeinfrastruktur bør bygges, oppfordre kommunen til å gå foran for tilrettelegging av elbillading og oppfordre kommunen og fylket til å innføre insentiver for utbygging av ladere

blogg-20150605-troms forsamling 800

Det valgte styret

Niclas Brannfjell, styreleder, valgt for to år

Elisabeth Bryn, styremedlem, valgt for to år

Terje Slydahl, styremedlem, valgt for to år

Liv Unni Naalsund, styremedlem, valgt for to år

Rodner Nilsen, styremedlem, valgt for ett år

Daniel Vogedes, styremedlem, valgt for ett år

PS. To styremedlemmer var ikke tilstede på årsmøtet. Derfor vil det bli innkalt til konstituerende styremøte i nær framtid. Her vil også valgkomité bli valgt.