Hopp til innhold

Norske elbilfordeler endelig ESA-godkjent

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en kjempegod nyhet fra ESA, og med denne avgjørelsen kan vi nå de neste 50.000 elbilene mye raskere, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Vi er veldig fornøyde i dag. Det er absolutt på tide at denne nyheten kommer, men vi er ikke overrasket over ESAs konklusjon. Den betyr ikke minst at Regjeringen snarest må iverksette momsfritak ved leasing av elbil og elbilbatterier, et vedtak som skulle trådt i kraft 1. januar i fjor. Det er mange som har ventet på denne dagen, og leasingmarkedet er stort, konstaterer Bu.

Fritaket for merverdiavgift på elbiler ble notifisert til ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan, av norske myndigheter i november 2014. ESA fattet sin avgjørelse tirsdag morgen, dagen etter Norsk elbilforening feiret at 50.000 elbiler er registrert i Norge. Saken ble først omtalt på nrk.no.

– Elbilforeningen jobbet hardt for å få Stortinget til å vedta leasingfritaket høsten 2013, og det er derfor desto mer gledelig at det nå er en realitet, sier Bu.

Ut 2017 i første omgang

ESA fastslår at de norske elbilfordelene er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen, siden målet er å redusere skadelige klimagassutslipp. ESA mener tiltakene er forholdsmessige og hensiktsmessige for å nå dette målet.

Godkjenningen fra ESA gjelder i første omgang fram til slutten av 2017. Årsaken er ifølge ESA at prisen på elbiler er på vei ned, parallelt med rask teknologiutvikling. Dersom norske myndigheter ønsker det, kan en forlengelse av nullsats mva notifiseres.

– Andre tiltak for å stimulere etterspørselen av elbiler er også godkjent. Det gjelder redusert årsavgift, fritak for bompenger, gratis overfart på bilferjer og redusert firmabilbeskatning, uttaler ESAs presse- og informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl.

Selv om det ikke er satt noen sluttdato for godkjenningen av de sistnevnte, opplyser ESA at de vil «se dem i sammenheng med mva-fritaket».

ESA mener Norge handler riktig

Samtidig er det klart at ESA ikke har vurdert fritak fra engangsavgift, gratis offentlig parkering og gratis lading for elbiler, men organet opplyser at det «vil følge med på hvordan disse tiltakene fungerer».

– Norge har verdens høyeste andel av elbiler. De utgjorde 12,5 prosent av nybilmarkedet i Norge i 2014, mot bare 0,3 prosent i EU.

– Det viser tydelig at tiltakene Norge har på plass, vrir etterspørselen mot utslippsfrie biler og bidrar til å gjøre transportsektoren grønnere. Det er avgjørende for å nå klimamålene og bedre luftkvaliteten i storbyene, uttaler ESA- president Oda Helen Sletnes i dag.