Hopp til innhold

Nå kommer vår veileder for lading på arbeid og reise

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Ikke vent med å etablere ladetilbud. Fremtiden blir elektrisk, sier bensinstasjon- og veikroeier Ole Bjarne Strømmen. Selv planlegger han utvidelse.

Strømmen driver Shell/7-Eleven-bensinstasjonen og eier Veikroa på Nes i Ådal, langs E16 nord i Buskerud.

4. juni i fjor var det høytidelig åpning av hurtigladestasjonen hans. Den ble etablert uten offentlig støtte, i samarbeid med kraftleverandøren Ringeriks-Kraft, og opereres av Fortum Charge & Drive. 

Om en drøy måned presenterer Elbilforeningen veilederen Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder. Målgruppen er arbeidsgivere og næringsdrivende, og vi håper den vil bidra til at det blir enklere for disse å sette opp ladepunkt. I den forbindelse deler Strømmen her sine erfaringer så langt. Han er helt klar på at næringsdrivende langs veien må kjenne sin besøkelsestid når det gjelder lademuligheter. Den tiden er nå.

– Dersom 20 prosent av bilparken skulle være elektrisk i 2025, har da næringsdrivende langs veiene råd til å tape like mange kunder til andre bedrifter som valgte å satse i 2015, spør Strømmen retorisk. 

– Veldig mange har mulighet til å realisere raskere ladetilbud med den kapasiteten som finnes i bedriften. Da vil 11-22 kW (Type 2 AC) være mest aktuell ladefart, og tilgjengelig strømkapasitet vil avgjøre hvor mange uttak som kan realiseres, sier Strømmen.

En slik løsning vil forøvrig typisk koste fra 40.000 kroner. Flere detaljer om dette – og veldig mye annet – kommer selvsagt i veilederen.

Den viktige kartleggingen

Strømmen erkjenner at han selv ikke var helt klar over infrastrukturen en hurtiglader trenger, da han bestemte seg for å satse på ladestasjon.

– Men jeg var klar over at det var en høyspentkabel inne på tomta, og en aktuell plassering var bare 5-6 meter unna denne. Derfor var jeg sikker på at det var mulig å realisere planene om hurtiglading.

blogg-20150220-samling 800

Å undersøke hvilken elektrisk infrastruktur som finnes i bedriften, på området eller i nær tilknytning, er helt avgjørende. Dette avklarer også tilgjengelig strømkapasitet. 

– Ved en kartlegging vil det ganske fort bli klart hvilke muligheter som finnes innenfor rimelighetens grenser. Om bedriften har mulighet til å utvide hovedsikringen, kan det som nevnt også være mulig å realisere 11 kW- eller 22 kW-ladepunkt. Det er mye rimeligere enn hurtiglader. I den pionértiden vi er inne i, og som sikkert varer noen år fremover, kan det være både fornuftig og riktig å finne en partner med interesse for utbygging av ladeinfrastruktur. Veien blir til mens man går, sier Strømmen.

– Elbilister er meget gode kunder

Strømmens hurtigladestasjon støtter både CHAdeMO, Combo (begge DC 50 kW) og Type 2 AC (43 kw). Sistnevnte har vært mest i bruk, siden den benyttes av Tesla-førere på helårsbasis. Strømmen planlegger derfor flere 22 kW-punkt (Type 2 AC).

– Mine erfaringer med hurtig- og flexilader er positive så langt. De fleste elbilister setter også stor pris på servicetilbudet vi har; toaletter, veikro og Shell / 7-Eleven. Inntjeningen på selve hurtigladeren er svak første driftsår, men om en ser helheten er ladetilbudet et godt og framtidsrettet tiltak. Elbilister er rett og slett meget gode kunder, fastslår Strømmen.

Han sier inntjeningen dekker driftskostnadene. Når avskrivinger eller forventet levetid på utstyret tas med, er regnestykket mer usikkert. 

– Hvor lenge en hurtiglader fra 2014 vil være brukbar med den teknologiske utviklingen vi er inne i, er det vel ingen som kan si med sikkerhet. En annen utfordring er at behovet for reinvesteringer kommer før den første etableringen gir god bedriftsøkonomi, sier Strømmen, som slett ikke ser mørkt på akkurat det. 

– Det er faktisk bare et tegn på en hurtig utvikling som det neppe er riktig å vente på før en etablerer seg, mener Strømmen.

Det viktige totaltilbudet

– Tilbakemeldingene fra kundene er meget gode. Jeg tror at det totale tilbudet vi kan gi kundene er avgjørende. Vi er i nærheten og snakker med mange av ladekundene. Da blir det utvekslet erfaringer. Det setter både kundene og jeg pris på. Det har også vært noen tilfeller der det har vært behov for å restarte laderen, og da er det bra at den kan betjenes lokalt. Etter ti måneders drift kjenner jeg ikke til at noen har måttet reise herfra uten å ha fått ladet, sier Strømmen.

Han satte i gang på egenhånd, uten offentlig støtte, men gikk altså i partnerskap med Ringeriks-Kraft for å få anlegget realisert. Det var både nyttig og avgjørende.

blogg-20150220-pning 800

– Vi er vel blant få som har etablert en hurtiglader til den tiden den ble lovet ut i markedet, og det helt uten offentlig støtte, sier Strømmen.

– Hva var utslagsgivende for at du valgte å satse på hurtiglading?

– Da Nissan Leaf kom på markedet i 2011, ble det plutselig helt klart for meg at det kom til å bli mange elbiler i Norge. Jeg leste alt jeg kunne finne på nett om elbil og fremtidig utvikling. Etter nøye vurdering bestemte jeg meg for at jeg skulle satse på ladestasjon for elbiler, sier Strømmen.