Hopp til innhold

Nasjonal transportplan: Elbil er klimaløsningen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er et framoverlent forslag til Nasjonal transportplan. Planen slår fast at nullutslippsbiler som elbilen er det viktigste klimatiltaket i transportsektoren, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I transportetatenes forslag til NTP kommer det klart fram at transportetatene mener det er mulig å få ned klimagassutslippene i transportsektoren med om lag 50 prosent innen 2030. Men det forutsetter videreføring og styrking av dagens elbilpolitikk. – Transportplanen understreker blant annet at det er viktig å komme i gang med en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur snarest for å halvere utslippene innen 2030, sier Bu. Det viktigste grepet for å redusere utslippene drastisk er økt innfasing av nullutslippsbiler. Det slås videre fast at elbiler skal være konkurransedyktige i pris, og at de skal være billigere i bruk enn bensin- og dieselbiler. – At ladeinfrastrukturen for elektriske kjøretøy skal være så godt utbygget at langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i by og mellom byer er svært positivt, skryter Bu. Hun påpeker samtidig at det er for tidlig å innføre full takst for elbil på ferjer og bomstasjoner. – Fortsatt er bare 3 prosent av personbilene i Norge en elbil. Fritak for bomavgift er en av de viktigste gulerøttene som får mange til å bytte til elbil, sier Christina Bu.