Hopp til innhold

Neste generasjon normallading for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LadekontakterElbilforeningen foreslår at offentlig ladeinfrastruktur bør bli mer avansert og robust. Investeringen vil bli høyere, men løsningene vil være mer anvendelige over tid.

Vi er godt fornøyd med arbeidet som så langt er gjort for å gi alle elbilister et godt ladetilbud. For noen år siden var det viktig å få opp flest mulig ladepunkt som et bidrag til å gjøre det enklere å velge elbil. Derfor ble det valgt forholdsvis rimelige ladestolper/bokser med vanlig husholdningskontakt.

Framover bør vi gjøre ladepunktene sikrere, mer robuste og gi dem mer anvendelighet. Derfor foreslår Elbilforeningen at framtidige ladepunkt som skal være offentlig tilgjengelige, både bør ha dagens stikkontakt av type Schuko (husholdningskontakt) og kontakten som kalles «Mode 3 – type 2».

SchukoHusholdningskontakten

Schuko er en rimelig løsning som både gamle og nye elbiler kan benytte. Men av sikkerhetsmessige grunner bør ikke strømstyrken være særlig høyere enn 10A. Noe som gir en ladeeffekt på ca 2,3 kW. I tid tilsvarer det å fylle en «trilling» fra 0-100% ladestatus på ca 7 timer og en LEAF med større batteripakke på 8-9 timer.

Schuko er viktig for å betjene alle dagens elbiler som har ladekabler tilpasset denne kontakten. Få problemer vil oppstå så lenge strømstyrken ikke er vesentlig over 10A, stikkontakten vedlikeholdes av infrastruktureier og elbilisten sørger for at ladekabelen holdes i orden.

Husholdningskontakten er dessuten et viktig tilbud til alle de elektriske tohjulingene vi forventer vil få stor utbredelse. Disse har mindre batterier og lavere ladeeffekt, og støtter seg derfor på Schuko som løsning.

Type 2Dedikert ladeuttak

«Mode 3 – type 2» er et dedikert ladeuttak for elbil med kommunikasjon mellom elbil og strømnett, mer robuste tekniske løsninger, tilgjengelighetsinfo for brukerne og mulighet for langt høyere ladeeffekt. «Klumpen» vi idag kjenner fra ladekabelen, sitter istedenfor i ladeuttaket og kontakt / plugg er lagd for langt høyere effektuttak enn husholdningskontakten tåler. Mode 3 håndterer også framtidige løsninger for «smart grid» hvor strømmen kan sendes fram og tilbake mellom elbilens batterier og strømnettet.

Avhengig av el-anlegget den er knyttet til, vil det i mange tilfeller være mulig å tilby f.eks. 7 kW eller 12 kW ladeeffekt. Sammenlignet med Schuko vil det redusere ladetida med 70-80% og gjøre det enda enklere å kjøre elbil.

Pr idag er det ikke vanlig at elbilene kan bruke denne løsningen med høyere ladeeffekt fordi laderne i bilene ikke har kapasitet til dette. Men framtidige elbiler, f.eks. fra tyske produsenter og Renaults nye Zoe, vil kunne lades raskere med denne løsningen. Neste årsmodell av Nissan LEAF skal også ha en kraftigere lader som vil gi tre ganger hurtigere lading fra denne kontakten enn det dagens Schuko gir.

Hurtiglading?

Mange vil nok spørre seg hva Elbilforeningen mener om hurtigere lading og hvordan denne infrastrukturen bør bygges ut. Vi observerer med interesse det som nå blir satt opp med bidrag fra Transnovas støtteordninger. Så snart dette nettverket er fullt igang, forventer vi å høste erfaringer om drift, bruksmønster og betalingsvilje. Viktige innspill for prioriteringer og videre satsing, bl.a. for ulike tekniske løsninger og ladehastigheter.

KombistolperBalansert løsning

Normalladingen er elbilistens melk og brød. Mesteparten av den foregår i hjemmene, anslagsvis 80-90%. Men det er viktig å ha et godt tilbud i det offentlige rom som et bidrag til å få mer av transporten elektrifisert. Derfor har vi kommet med dette forslaget til en balansert løsning som viderefører at det er enkelt å lade elbil. Du kan gjøre det nærmest fra hvilken som helst stikkontakt, så sant el-anlegget er av godkjent kvalitet. Samtidig som innføring av nye løsninger kan øke ladefarten vår.

Bruk av kombistolper med Schukokontakt og «Mode 3 – type» vil være dyrere løsninger enn ladestolpene vi er vant med, idag rundt 3-5 ganger høyere. Men økte volum vil redusere prisene. Tatt i betraktning at store deler av kostnaden ved å etablere en ladestasjon er graving, framføring av strømkabel og installasjon av øvrig el-utstyr, vil ikke de totale etableringskostnadene øke så mye. Belønningen vil være å få ladestasjoner som er mer robuste og sikre, krever mindre reparasjoner, har kommunikasjon og utvider anvendeligheten for elbil. Ladekablene for elbilene vil også være rimeligere.

Elbilforeningens anbefalinger er i tråd med hva som framkommer av standpunkter fra f.eks. Eurelectric (europeiske strømprodusenter), CENELEC (europeisk komité for el-standardisering), AVERE (den europeiske elbilforeningen) og ACEA (europeiske bilprodusenter).

Alle er enige om at vi skal gjøre det bedre – uten å gjøre det for vanskelig eller dyrt.

Her kan du lese hele posisjonsdokumentet Neste generasjon infrastruktur for ladbare kjøretøy