Hopp til innhold

NOBIL – snart over 2.500 ladepunkt i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

norge2700ladepunktdeltI løpet av to uker blir den nye nasjonale ladestasjonsdatabasen åpnet med over 2.500 ladepunkt for elbiler. Transnova har sammen med Norstart – Norsk Elbilforening utviklet en database med all nødvendig informasjon om ladepunktene. Prosjektet kalles NOBIL. Dataene blir tilgjengelige på bilnavigatorer, internett og mobiltelefoner og skal gjøre det lettere for elbilisten å fylle fornybar strøm i Norge.

– Det er svært gledelig å se alle de ladestasjonene som popper opp over hele landet. Det vil være godt over 2.500 ladepunkt når 2010 er over, slik ladepunktkartet vårt viser, uttrykker en fornøyd prosjektleder Hans Håvard Kvisle fra Norstart – Norsk Elbilforening.

– Vi finner det fornuftig at Transnova har satset på å lage et godt dataverktøy for å finne fram til ladepunktene, fortsetter Kvisle. Nå vil elbilistene lett kunne søke opp sitt nærmeste ladepunkt, og dessuten få praktisk informasjon om f.eks. p-avgift, tidsbegrensning, ladefart og tilgjengelighet. Selvsagt levert med kartfunksjoner og GPS-koordinater.

– En fullstendig database som NOBIL er et nødvendig bidrag for videre planmessig utbygging av infrastrukturen. For vi er bare i startfasen. Uten mange flere ladestasjoner får vi ikke byer uten støy og eksos, fastslår Kvisle.

– I framtida ønsker vi å gjøre NOBIL enda mer avansert. Databasen er forberedt på løsninger hvor elbilisten kan se om ladepunktet er ledig og om ønskelig reservere det. Vi trenger bare intelligens i ladestolpene. Det kommer sikkert, sier prosjektleder for NOBIL, Hans Håvard Kvisle, Norstart – Norsk Elbilforening.

NOBIL blir offisielt lansert 7.juni. Inntil videre følg med og se hva som skjer på elbil.no og ladestasjoner.no.

Ladestasjoner i Norge
Her følger mer informasjon fra informasjonsarket om NOBIL:

Forurensningsfrie elektriske kjøretøy på fornybar energi.
NOBIL gir deg ladestasjonene til byer uten støy og eksos.

Rent og elektrisk
Vi står foran et teknologiskifte fordi vi ønsker forandringer:

Massive utfordringer må løses. Et av de viktigste tiltakene er å sikre en god ladeinfrastruktur for den energieffektive og utslippsfrie elbilen. Det kan kompensere for den fortsatt kortere kjørelengden, og bidra til at langt flere av oss får anledning til å kjøre rent og elektrisk.

Ladestasjoner bygges ut
I Norge har vi to store utbyggingsprogram for ladestasjoner:

I tillegg har vi en del mindre utbyggere, slik at Norge vil ha godt over 2.500 ladepunkt når 2010 avsluttes.

NOBIL hjelper deg å finne ladestasjonene
Prosjektet NOBIL er etablert for å følge opp utbyggingen. Nøkkeldata blir tilgjengelig for allmenheten og planleggere. Dataene er frie og kan benyttes av hvem som helst for å skape nyttige hjelpemidler for eiere av ladbare kjøretøy. Kartfunksjoner er integrert og dataene leveres i sanntid. Ved åpningen av NOBIL vil visningslag være klare for:

Databasen blir fortløpende utvidet når nye ladestasjoner bygges.

NOBIL er en del av en ren evolusjon
Elektrifisering av vegtransport er signalet om at vi skal ut av oljealderen og inn i en tidsalder hvor fornybare
energikilder gjør bilene våre om til «evighetsmaskiner», som beveger seg av at vinden blåser, vannet renner, sola skinner og bølgene slår mot kysten. Våre byer skal bli levende steder uten støy og eksos. Allerede har Norstart sikret at det i de nærmeste åra er reservert strøm fra fornybare energikilder til alle landets framtidige elbiler. Dermed framstår den norske elektrifiseringen av vegtransporten som en ren verdikjede fra kilde-til-hjul.

Visjonene kan skapes av politikerne. Handlingene må vi alle involvere oss i.
Et teknologiskifte krever bred innsats på alle fronter. NOBIL skal bidra til at du også er med.

For løpende oppdateringer om hvordan du kan få ut ladestasjonsinformasjon fra NOBIL, anbefaler vi deg
foreløpig om å følge med på elbil.no, ladestasjoner.no og nobil.no (fra 7.juni).

NOBIL er utviklet i samarbeid mellom Transnova og Norstart – Norsk Elbilforening

Opprinnelig publisert 21. mai 2010, 13:34:43 | Hans Håvard Kvisle