Hopp til innhold

Norge – best og billigst!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rune HaalandI de siste 20 årene har norske politikere etablert verdens tøffeste virkemidler for å fremme bruken av flere elbiler i Norge. I de neste 10 årene vil det koste i snitt 1 milliard kroner i året i samfunnsinvesteringer for å opprettholde og videreutvikle denne politikken.

Regnestykket representerer summen av alle virkemidler, avgiftsfritak og andre ordninger som er etablert. I tillegg er det kalkulert inn investeringer i ladeinfrastruktur og en korreksjon for inkurien at 0-sats mva ikke gjelder for leie/leasing, men bare kjøp av elbil.

– Det er ingen tvil om at norske politikere har etablert verdens beste virkemiddelapparat for elektrifisering av vegtransport. Norstarts beregninger viser hva som skal til for å etablere et levedyktig marked, slik at norske forbrukere kan velge å være eksos- og støyfrie når de kjører bil, sier generalsekretær Rune Haaland i den norske Elbilforeningen.

– Vi mener bestemt at det rundt 2020 er mulig å ha etablert en kritisk masse med rene elbiler, og at den akkumulerte prislappen vil ligge rundt 10 milliarder 2010-kroner. De fleste av oss mener at dette er vel anvendte penger for å komme ut av oljeavhengigheten og bli kvitt støy og eksos i byene våre, sier Haaland videre.

Bred politisk oppslutning

Den norske elbilpolitikken har bred politisk oppslutning. Samtlige politiske partier i Norge og alle norske regjeringer siden 1990 har bidratt til å gjøre elbiler mer attraktive for forbrukerne. Derfor har vi en liten, men levedyktig bestand med kjøretøy som er helt utslippsfrie og som ikke bråker.

– Andre land må bruke vesentlig mer penger på å få til det samme, fastslår Haaland.

De nordiske land, i særlig grad Sverige og Danmark, har begynt å kopiere de norske rammevilkårene. Danskene fjernet nylig engangsavgiften. Svenskene kopierer nå norske parkeringsregler og vil reservere egne plasser for parkering og lading av elbil slik vi gjør i Norge. Flere europeiske stater studerer de norske rammevilkårene for elbiler for å lære hvordan de kan få mer ut av de statlige kronene de vil investere for å gjennomføre en teknologisk revolusjon med nullutslipp i transportsektoren.

Mobiltelefonrevolusjonen

Hvis sosialøkonomene hadde bestemt, ville vi vi neppe hatt PCer og mobiltelefoner i Norge, påpeker elbil-Haaland.

– Ingen sosialøkonomiske modeller gir oss noen oppskrift på hvordan vi skal skape marked for ny og effektiv miljøteknologi. Da jeg kjøpte min første mobiltelefon midt på 80-tallet, kostet den 46 000 kroner og veide 11 kg. Idag er prisen og vekten redusert med over 95% som følge av masseproduksjon og en fantastisk teknologisk utvikling, sier Haaland videre.

– Mobiltelefonrevolusjonen har vist oss hvordan vi må tenke for å få med oss forbrukerne og revolusjonere vegtransporten, avslutter Norstarts generalsekretær Rune Haaland.

Idag lanser Dagens Næringsliv sin første utgave av et nytt bilmagasin. Blant masse interessant elbilstoff tar de også for seg Norstarts rapport.

Du kan selv lese rapporten her – en kompakt 8-siders sak.

Elbiler