Hopp til innhold

– Norge kan bli første land med utslippsfri veitrafikk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er en fantastisk nyhet at Stortinget setter som mål at det kun skal selges elbiler og andre nullutslippsbiler fra 2025. Dette er et ambisiøst mål, men fullt mulig å få til, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Nå må målet følges opp med konkrete tiltak. Vi kan ikke øke ambisjonene og samtidig svekke elbilpolitikken som har fungert utmerket så langt, sier Bu. Elbilforeningen har etterlyst konkrete mål i Energimeldingen på utslippskutt fra transportsektoren og på utbygging av hurtigladestasjoner for elbiler. Dette har nå politikerne på Stortinget fulgt opp i forhandlingene om Energimeldingen. – Et anslag med dagens elbilpolitikk tilsier at det vil være 250.000 elbiler i 2020. Det tilsvarer 10 prosent av personbilparken i Norge. Behovet for ladeinfrastruktur tilsier at vi må bygge ut minst 5.000 normal- og hurtigladepunkter årlig framover, sier Christina Bu. Grønne arbeidsplasser Norge får enorm oppmerksomhet for elbilsuksessen internasjonalt. Det nye målet vil sette Norge i en særstilling og vi kan bli det første landet som får en transportsektor drevet av fornybar energi. – Omstillingen vil gi store muligheter for å skape grønne arbeidsplasser i Norge, sier Christina Bu. Elbilsalget synker Men ferske registreringstall viser at andelen elbiler er på vei ned og synker til 11 prosent i mai. Ladbare hybrider er i kraftig vekst og har en markedsandel på 15 prosent i mai. – I fjor var markedsandelen for elbil 17 prosent og vi ser nå med bekymring på at færre bytter til elbil. Dette viser tydelig at elbilfordelene må videreføres også etter 2017, om vi skal ha håp om å nå målet om kun nye nullutslippsbiler fra 2025, sier Christina Bu. Elbiler for alle behov Mange er kritiske til at elbil ikke passer for alle, særlig ikke for de som kjører langt. – De neste årene kommer det mange nye elbilmodeller med lengre rekkevidde. Vi ser en formidabel utvikling særlig på batteriteknologien og innen 2025 tror jeg det vil finnes nullutslippsalternativer for alle behov. Samtidig må hurtigladenettverket bygges kraftig ut, sier Christina Bu.