Hopp til innhold

– Norge kan skape mange jobber av elbilsuksessen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway viser nå veien til hvordan Norge kan skape arbeidsplasser av elbilsuksessen. Helt sentralt er etablering av kraftsenteret Norway Electric.

Senteret skal bestå av private bedrifter og offentlige etater for utvikling av bærekraftige transportløsninger, nye teknologibedrifter og spennende arbeidsplasser. Senteret vil ikke minst profilere norsk elbilsuksess og norske bedrifter, og bli en attraktiv besøksarena. – I et felles innspill til Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft understreker vi at Norge har unike muligheter. Men toget går om vi ikke handler raskt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som ser store muligheter til å snu enkeltes oppfatning om at elbilpolitikken innebærer tapte penger. – Vårt felles råd til Regjeringen er å legge en nasjonal strategi, og etablere en nasjonal arena med ansvar for å skape verdier av mulighetene Norge har opparbeidet, sier Bu. – Norge kan om Norge vil. Vi kan bli en drivende kraft for globale løsninger innen bærekraftig mobilitet. Med politisk vilje og finansielle muskler kan vi bygge et kraftsenter for utvikling av fremtidens systemer for bærekraftig transport i Norge, sier prosjektleder for Electric Mobility Norway, Torun Degnes.

Mye er allerede på plass

Bu og Degnes ser for seg å bygge på fortrinnene norsk næringsliv har i dag – og som bidrar til verdensledende forskning, utvikling og produksjon av bærekraftige mobilitetsløsninger for mennesker og varer. – Vi ser et globalt marked under utvikling der norsk næringsliv kan ta en unik og viktig rolle. Digitalisering, elektrifisering og automatisering kan vi, sier Degnes, og fortsetter: – Lederposisjonen som elbilnasjon innehar vi, samtidig som vi er en stor produsent av grønn energi. Vi er heller ikke bundet av eksisterende industristruktur for tradisjonell bilproduksjon. Når vi legger til verdensledende kompetanse innen system- og tjenestedesign, setter vi mennesket og miljøet i sentrum i utviklingen av ny strukturer for mobilitet. – Nøkkelen er helhetlig tilnærming, kombinasjoner på tvers og vilje til å finne globale løsninger på sammensatte lokale utfordringer, sier Degnes, som appellerer til modig og visjonær politisk ledelse. – Dette er avgjørende for at vi samlet skal kunne gripe denne muligheten og konvertere den til konkret verdiskaping raskt nok til å være et ledende land i en global overgang til bærekraftig mobilitet.

Gode forutsetninger og stort potensial

Blant Norges viktigste forutsetninger for å skape grønne arbeidsplasser basert på elbilen har vi identifisert disse: Potensialet for verdiskaping er betydelig innen følgende områder:

Stor internasjonal interesse

– På denne bakgrunnen foreslår vi etablering av et tverrfaglig og tverrsektorielt senter for utvikling og fremme av norske bærekraftige løsninger, etter inspirasjon fra organisasjoner hos våre nordiske naboer, sier Bu. – Senteret kan med fordel etableres som et offentlig-privat partnerskap og bør være en selvstendig juridisk enhet. Norway Electric kan koordinere integrerte prosjekter og prosesser for å løse komplekse problemstillinger, sier Degnes. Tanken er at Norway Electric skal samle alle ledende aktører innen mobilitet, energi og miljø. Disse skal bygge relasjoner med internasjonale aktører som ønsker å lære av de norske erfaringene. – Gjennom flere år har vi hatt stor pågang fra andre myndigheter som ønsker å lære av, og om, norsk elbilpolitikk, men også en rekke internasjonale næringsaktører som ønsker å benytte Norge som utviklingsarena. Vi har eksempelvis hatt møter med flere store bilprodusenter i senere tid, sier Bu. Last ned innspillet til Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

BAKGRUNN: Norsk elbilforening og Electric Mobility Norway