Hopp til innhold

Norges største elbilhandel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo kommunePå fredag kom endelig den gledelige nyheten – Oslo kommune skal skifte til elektriske tjenestebiler. Vi har kikka litt på hva de etterspør.

Pressemelding

Først av alt henter vi godbiter fra pressemeldinga Oslo kommune bytter til elbiler som er både fra finans- og bymiljøbyråden.

Kristin VinjeByrådet har som målsetning at kommunens tjenestebiler innen år 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutslipp.
– Oslo kommune eier og leaser over tusen person- og varebiler. Disse skal erstattes av miljøvennlige nullutslippsalternativer i løpet av de neste årene, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).
– En rammeavtale om elektriske tjenestebiler vil bidra til at kommunen når sitt mål om en bilpark basert på nullutslippsteknologi innen 2015.
Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtaler utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov.

Fortsettelsen av et godt arbeid

Tidligere har Oslo kommune vært i front ved å stille krav til forholdsvis lave utslipp fra bilene de har anskaffa. Nå er det tatt et sjumilssteg videre og også valgt hvilken framdriftsteknologi som er ønskelig. De snakker ikke om så og så mange gram C02 pr kilometer. Men sier det rett ut: Nullutslippselbiler. Hurra!

Vi er kjent med at Oslo kommune har jobba lenge med anbudet. Ja, i forkant har de også brukt tid for å teste ut elbiler. Bare så det er sagt, og som sikkert alle forstår, uttesting gikk aldeles utmerket.

Spennende da at kommunen nå er så ambisiøse at de skal ha snudd hele bilparken i løpet av de tre åra fra 2013 til 2015.

Det vil helt sikkert gå bedre enn for drøye 10 år siden da Oslo kommune forsøkte seg på å anskaffe et par hundre elektriske Renault Kangoo fra Miljøbil Grenland. En historie som absolutt alle aktører bare vil glemme. Vi også.

Hva har Oslo kommune av biler?

Kommunen ei liste som viser drøye 1.000 av bilene de idag har i drift. Omtrent halvparten leases og andre halvpart eies av kommunen selv.

For elbiler er det ikke særlig i tvil om at eie, det vil si kjøp, lønner seg på grunn av det er mva-fritt mens leasing belastes med merverdiavgift. Derfor ber kommunen om et tilbud på kjøp av elektriske personbiler. Mens for varebilene vil de både ha mulighet til å kjøpe og lease.

Knappe 400 av Oslo kommunes biler vil ved inngangen til 2013 være over 3 år gamle (og noen mye mer enn det). Hvis kommunen dessuten har alle bilene registerert i 2010 på 3 års leasing, så er det også nesten 300 til som da «går ut på dato». Kan vi drømme om at det ender med ihvertfall 3-400 elbiler til Oslo kommune i 2013? Det vil være en god start.

Drøye 350 av bilene kommunen lister opp er varebiler, og ca 650 hva vi kan karakterisere som personbiler av ymse slag. Knappe 300 er Citroën C1 som er en svært liten bil – ja, en bybil rett og slett. Pluss at det er en del andre småbiler også. Mens det ser ut til å være over 150 Prius hybrid. Så bilparken er mangeslungen. Og derfor ikke uten grunn at Oslo kommune etterspør elbil i tre ulike klasser:

Så kan hver og en av oss gjette på hvilken elbil som er best og billigst for hvert av valgene.

Hva krever anbudet?

Nissan LEAFFra hva vi ser, settes det ikke spesielt strenge krav. Men f.eks. nevnes det at klattlading skal kunne håndteres uten at det forringer batteriets levetid. Intet problem med dagens litiumteknologi. Sånn sikkerhetsmessig er det også ganske snille ønsker.

Vektleggingen ved evaluering av tilbudene peker svært mot pris. 70% veier den. Så er det batteri / rekkevidde som vektes 25%, sammen med såkalte øvrige børkrav. Mens leveringstid veier 5%. Noe som ikke lenger bør være et problem for elbil.

Interessant er det å se at kommunen også vil ha service i 5 år / 60.000 km inkludert i prisen. Det tyder på langsiktighet i eierskapet, og at kommunen sikter inn på at elbilene skal gå garantitida ut.

Biladministrasjon er sentralt. Sammen med fleksibilitet i endring av modell og bilmerke, lukter dette også tilbud fra aktører som Autolease (inne nå), Leaseplan (har mange andre bykommuner i Norge) m.fl.

Biladministrasjon med underligheter

Under kravene til biladministrasjon ble vi tatt litt på senga. Kommunen vil at det skal tilbys drivstoffkort som kan brukes på et bredt utvalg av bensinstasjoner i Oslo. Det er et «måkrav». Jaja, det er ikke lett å kvitte seg med gamle uvaner.

I denne sammenhengen ser vi også at det stilles krav om oppdatert info om CO2-utslipp aggregert pr bil, mengde fylt drivstoff, for hyppig fylling osv. Noe som i første omgang kan bli litt utfordrende å levere for elbilene. Men faktisk, det er mye som er mulig å bidra med! Litt verre er det kanskje å gi rabatt på drivstoff, noe som er et av evalueringskriteriene ved valg av anbud.

Utfordringer

TrillingerI et elbilmarked som har utvikla seg voldsomt, er det nå enklere å gå ut med et anbud. Det er flere tilbydere og flere og bedre elbiler. Men klart, det skumle er framtidig prisutvikling. Elbilene blir i alle fall ikke dyrere. Dessuten at det kommer nye modeller på markedet som virker mer attraktive til bruken kommunen har. Litt mer utfordrende farvann enn det er for tradisjonelle biler. Men vi er sikre på at Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune har tenkt nøye gjennom dette. For de skriver: Oslo kommune skal i hele avtaleperioden ha det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det betyr at modellutvalget kan endres, både hva gjelder bilmodell og bilmerke.

Rammeavtalen blir helt sikkert god siden det er dyktige innkjøpere i Oslo kommune. F.eks. er vi kjent med at de oppnådde «latterlig lave» leasingpriser på Citroën C1 som brukes av mange bydeler.

Men til slutt blir det den enkelte etat og bydel som må finansiere innkjøpet. Elbil vil i innkjøp være dyrere, noe annet vil være utrolig. Leasingmulighet for personbiler forsvinner også, så kjøpet må tas rett over budsjettet. Hvis vi forstår riktig hvordan det fungerer i kommunen. Vi lurer litt på hvordan dette skal håndteres. Noe vi sikkert kan få tips fra andre om.

Så vi håper bare at det lages gode totalregnestykker med drivstoff, bompenger, parkering, årsavgift osv, som gjør at hver enkelt innkjøper i kommunen ikke nøler for mye, men ser at elbil lønner seg og derfor snarest kjøper EL.

Ladeinfrastruktur

Bydel Nordre AkerSpennende også med alle de nye ladepunktene som må settes opp for kommunens egne elbiler. De må kanskje bruke noe av midlene som bevilges til Bymiljøetatens årlige utbygging (som øker til 200 i 2013)? Eller følger det friske midler med denne satsingen? Eller må bydeler og etater bekoste det sjøl over sitt vanlige budsjett? Det siste kan bli noe vanskelig. Er f.eks. ingen liten jobb å elektrifisere denne store p-plassen med flere titalls biler tilhørende Bydel Nordre Aker.

Ved siden av 10A- og 16A-lading poengteres det at elbilene bør kunne hurtiglades, særlig for dem som går i skiftordninger. Det blir interessant å se om kommunen vil etablere hurtiglading sjøl ,eller om de vil bruke eksterne tjenestetilbydere til dette.

Vi synes det er verdt at kommunen tenker grundig gjennom infrastrukturen i egen drift. Mange hundre elbiler krever velfungerende og sikre løsninger. Lading bør ikke gå feil – og går noe skeis, bør det i det minste varsles. Som kommunen sjøl påpeker, flere av bilene brukes i skiftordninger. Da er de sårbare for feil som oppstår ved lading. Mulighet for å hurtiglade kan være helt nødvendig for å sikre at hjemmetjenesten fungerer. Ihvertfall virker det fornuftig å ha denne backupen.

Sleng dere rundt

Anbudskonkurransen er åpen for alle. Tilbud må gis innen 26.november 2012. På en avtale som varer ut 2014, med mulighet for forlengelse 1+1 år. Bare sjekk anskaffelsesportalen for å få detaljene.

Etter anbudsfrist er det et par hektiske uker før vinner er kåra. Rett før jul utgår klagefrist, kontraktsinngåelse blir reine julegaven og fra 1.1.2013 er det denne rammeavtalene som gjelder for Oslo kommune. Med unntak av biogassbiler (o.l. «miljøtilpassa drivstoff») og kjøretøyklasser utenfor anbudet. Deretter blir det opp til bydeler, etater m.m. å skifte ut eksisterende, forurensende biler med elektriske nullutslippsbiler. Tar nok litt tid før det er gjennomført over alt. Men nå er vi på god vei.

Gjett om det blir litt av et race å få denne kontrakten. Oslo kommune er tross alt ikke småtteri i det norske bilmarkedet, nå heller ikke i den norske elbilverden. Vi gleder oss fryktelig til å oppleve hundrevis av kommunale elbiler summe rundt i byen. Vi tror alle brukerne, f.eks. nevnes hjemmetjenesten spesielt, også vil glede seg over å bli elbilister. Bare de får grei opplæring og trygg lading.

Hurra for Oslo kommune!