Hopp til innhold

Norman tar feil om elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Victor D. NormanVictor D.Norman, tidligere statsråd og professor ved Handelshøyskolen, går til angrep på elbilen. Elbilforeningen svarer han i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

 

Innlegget under ble publisert i Dagens Næringsliv 21. desember 2012

Norman tar feil om elbil

I sin kommentar i DN lørdag 15. desember synes Victor D. Norman å lide av det psykologene kaller kognitiv dissonans. For å fjerne ubehaget man føler av et tilsynelatende feil handlingsvalg, velger man å endre holdning heller enn handling. Norman har kjøpt en ny bensinslukende bil og lindrer ubehaget med det velkjente argumentet om at elbiler går på kullkraft. Mens Normans nye bil «bare» slipper ut 160 gram CO2 per kilometer, har en elbil utslipp på 200 gram, hevder han.

Men en elbil som kjører på global strømmiks vil i verste fall slippe ut 113 gram C02 per kilometer, ifølge Bjart Holtsmark ved SSB. For europeisk strømmiks er det lavere. Bare strømproduksjon basert utelukkende på kull kan gi utslipp opp mot 200 gram CO2 per kilometer. Skal man følge logikken om at strømforbruket i Norge kommer fra kullkraft, bør Enova gi støtte til alle som etablerer dieselaggregat i hagen.

Fornybar energi bygges ut i rekordfart i Europa. Elbilen blir renere med alderen, mens tradisjonelle biler blir skitnere jo eldre de blir. Mens en elbil har potensial til å gjøre personbiltrafikken utslippsfri, kan tradisjonelle biler bare redusere utslippene ned til et visst nivå. Regjeringen har satt et mål om at alle nye biler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på 85 gram per km innen 2020. Det målet når man ikke uten en betydelig andel elbiler og ladbare hybridbiler.

Elbil er ikke bare klimapolitikk, men et kinderegg som også reduser støy og lokal luftforurensing. Det viktigste miljøargumentet for en elbil er elmotorens suverene energieffektivitet. En bensin- eller dieselmotor bruker i beste fall 20-35 prosent av energien til framdrift. Elbilen nyttiggjør hele 80-95 prosent av energien. Det gjør elmotoren bedre uansett hvor strømmen kommer fra. Det er ikke elbilen som er problemet, men kullkraftverket.

Selv om økonomer som Norman kan ha rett i teorien, skorter argumentene i praksis. De ser på verden som statisk. Elbilen er ikke perfekt. Vi kan enten vente til den blir perfekt, eller starte i dag med å få erfaringer. En vakker dag vil vi få all energi fra fornybare kilder og rekkevidden til elbilen er tilstrekkelig til å dekke alles behov. Hvis vi venter til alt er perfekt er det for sent. Med dagens utslippsutvikling ligger vi an til en fem graders oppvarming innen 2100. Det blir katastrofalt.

Mot slutten av artikkelen innrømmer Norman at han egentlig tar feil om elbil. Men da er skaden allerede skjedd. Norman har gitt næring til enda flere tilfeller av kognitiv dissonans.

Petter Haugneland, Norsk Elbilforening

Les artikkelen til Victor D. Norman i Dagens næringsliv 15. desember 2012 (pdf)