Hopp til innhold

– Norsk elbilpolitikk må opprettholdes og styrkes

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

På vegne av 7.800 medlemmer presenterer Norsk Elbilforening konkrete forslag i valgkampen. Tre saker står svært sentralt i elbilsaken, foruten opprettholdelse av dagens politiske rammevilkår.

Den norske elbilpolitikken, som reduserer utslipp fra biltrafikken betydelig, har hittil vært en suksess. For at enda flere nordmenn skal kunne dra nytte av den, ser Norsk Elbilforening behov for ytterligere grep.

Dette mener vi er de viktigste tiltakene for å sikre videre vekst i elbilbestanden:

Laderett: Mange potensielle elbilister sliter med å få tilgang til lading. Elbilforeningen mener derfor det må bli forbudt å nekte lading på arbeidsplasser og i boligsameier.

Nasjonalt tilskudd for ladepunkt: Det må etableres en nasjonal tilskuddsordning etter modell fra bymiljøetaten i Oslo kommune (Klima- og energifondet). Et slikt grep vil stimulere til raskere utbygging, og senke terskelen for både å etablere og å tilby lading.

Redusert omregistreringsavgift: Elbiler straffes i dag for egenvekten. Vårt utgangspunkt er at elbiler må komme bedre ut enn i dag, og at avgiften settes til laveste nivå. En reduksjon vil fjerne noe av usikkerheten ved å velge elbil.

– Må opprettholdes og forsterkes

I løpet av året kjører 15.000-16.000 elbilister på norske veier – helt uten utslipp av helseskadelige avgasser og klimagassen CO2. Elbilforeningen forventer at tallet vil fortsette å vokse. I løpet av 2014 kan antall elbiler i Norge være 25.000.

– At dagens politikk virker er ingen grunn til å avvikle den. Snarere tvert i mot. Trykket må opprettholdes og styrkes ytterligere for å nå vedtatte mål, konstaterer generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Årsaken er åpenbar: Regjeringens målsetting om at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 gram CO2 pr. kilometer, er nærmest umulig uten en stor andel elbiler og ladbare hybridbiler.

I Norsk Elbilforenings ferske medlemsundersøkelse kom det inn en lang rekke interessante svar fra hele 1.858 elbilister. Blant annet mener en av fire at forutsigbare rammevilkår er noe av det viktigste for å få flere til å bytte til elbil.

Forbrukere som vurderer å kjøpe en elbil, må kunne være trygge på at elbilen forblir konkurransedyktig i fremtiden.

Elbilistene anbefaler

Basert på elbilistenes erfaringer, har Norsk Elbilforening en rekke anbefalinger til de politiske partiene. Disse kommer i tillegg til de tre viktigste forslagene til tiltak. To av dem vil bidra særlig sterkt til at flere nordmenn bytter til elbil, og dermed reduserer utslippene fra biltrafikken både lokalt, nasjonalt og globalt.

Norsk Elbilforening mener de politiske partiene – gjennom aktiv opprettholdelse og forbedring av elbilpolitikken – kan gjøre jobben med å nå målene i klimameldingen langt enklere.

Oppfordringen er herved gitt.

blogg-20130816-sletvold klimaforlik 672

Generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening foran Stortinget i forbindelse med klimaforliket i fjor.

Vi utfordrer partiene
I forbindelse med valgkampen, og ønskene vi her presenterer, gjør vi også intervjuer med sentrale representanter for ni politiske partier.

Vi har dessuten gjennomgått partienes programmer for neste stortingsperiode, 2013-2017 (lenke utgått). Elbilforeningen konstaterer at samtlige partier omfavner elbilsaken, men i noe varierende grad.

I tiden frem mot valget håper vi bildet blir enda tydeligere!

 

Bakgrunn: Klimameldingen

Ha som mål at gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler i 2020 ikke skal overstige et gjennomsnitt på 85 gram CO2 pr. kilometer, blant annet gjennom å: