Hopp til innhold

Norske elbilister fornøyd med service – og pris

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 80 prosent av elbilistene opplever servicen hos forhandleren som god eller svært god. Brorparten mener også at serviceprisen er fornuftig.

Resultatene kommer fram i vår siste medlemsundersøkelse, Elbilisten 2016. 46,1 prosent svarte i undersøkelsen at de opplever servicen som svært god, mens under én prosent opplever den som svært dårlig (øvrige tall nederst). Samtidig opplever 7 av 10 at prisen på servicen er OK eller bedre. – Vi oppfatter at norske elbilister generelt er fornøyd med både gjennomføring av service og prisen på den. Vi gjorde også en gjennomgang av serviceprisene for to år siden, noe som medførte at en rekke forhandlere justerte sine priser, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Om kort tid vil vi presentere en ny gjennomgang av servicepriser her på elbil.no. Gjennomgangen vil trolig gi en god pekepinn på utviklingen siden sist. – Vi får jevnlig henvendelser fra enkeltmedlemmer som ikke får prisen til å stemme. Det at undersøkelsen viser at mange er fornøyd, betyr altså ikke at vi ikke følger med på utviklingen, understreker Bu. Elbilservice skal være billigere Med radikalt færre bevegelige deler, er det et uomtvistelig faktum at service på elbil skal være billigere enn på en bensin- eller dieselbil. Det til tross for at det er endel sammenfallende faktorer som bremsevæske, kupéfilter og pusserblader og eventuell kontroll av hjuloppheng og -stilling, samt lysfunksjoner. En elbil har eksempelvis ikke behov for kontroll av drivreimer, skift av motorolje/-filter, utvendig inspeksjon av motor for tetthet og sjekk av eventuell bakaksel. – I dag er det rundt 96.000 elbiler i Norge, eller omtrent tre prosent av alle personbiler. Selv om antallet fortsatt er lavt, relativt sett, har mange verksteder allerede opparbeidet god erfaring med elbiler, sier Bu. Hvordan opplever du servicen hos forhandler? Svært dårlig:       14 (0.83 %) Dårlig:                 67 (3.98 %) Midt på treet:    225 (13.37 %) God:                    585 (34.76 %) Svært god:      777 (46.17 %) Vet ikke:             15 (0.89 %) Hvordan opplever du kostnaden ved service? Veldig dyrt         62 (3.69 %) Dyrt                    344 (20.49 %) Passelig pris 587 (34.96 %) Rimelig              338 (20.13 %) Veldig rimelig   251 (14.95 %) Vet ikke              97 (5.78 %) Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse blant norske elbileiere utført av Norsk elbilforening. I årets undersøkelse har 3.422 elbileiere fra hele landet svart på spørsmål om hvorfor de valgte elbil, hva de bruker den til og hva de syns om sin elbil.