Hopp til innhold

Nær halvparten av Ampera-eierne venter fortsatt på batteriet de ble lovet, men Opel forsikrer: – Norske kunder har høy prioritet

MANGE SOM FREMDELES VENTER: Samtlige norskregistrerte Opel Ampera-e skal få byttet ut batteriet, men det har tatt lenger tid enn planlagt. Informasjonssjef Stein Pettersen hos Opel-importør Bertel O. Steen forteller at i underkant av halvparten av norske Ampera-e-eiere fortsatt venter på å få byttet ut batteriet på bilen sin.

Elbilforeningen har fått flere henvendelser fra frustrerte Ampera-e-eiere som fortsatt venter på batteribyttet de ble lovet for halvannet år siden. Nå svarer Opel-importøren.

I 2021 erklærte Opel at de skulle bytte ut batteripakka i samtlige biler av modellen Ampera-e og tvillingmodellen Chevrolet Bolt.

Dette var et sikkerhetstiltak med bakgrunn i et fåtall bilbranner i USA og den påfølgende dosen med dårlig PR som fulgte i kjølvannet.

Ampera-eiere: Får batteribytte med «nybilgaranti» og lengre rekkevidde

4000 norske kunder lovet batteribytte

I 2021 fikk i underkant av 4000 norske Ampera-eiere beskjed om at et batteribytte var på trappene også for dem.

Dette svært kostbare tiltaket ble satt i verk etter føre-var-prinsippet, selv om Opel-importør Bertel O. Steen ikke hadde kjennskap til noen tilfeller av batteribrann i bilmodellen i Norge.

Samtidig fikk Ampera-e-eierne også et sett med nokså rigide laderegler de ble oppfordret til å forholde seg til frem til batteribyttet:

De ble oppfordret til kun å lade til maks 90 prosent, unngå at rekkevidden falt under 110 km – og de ble anbefalt å parkere bilen utendørs.

I september 2021 kunne importøren melde at de første Ampera-eierne får skiftet batteri allerede nå, mens de siste måtte belage seg på å vente til 2022-2023.

Samtidig meldte importør Bertel O. Steen at man skulle være på tilbudssiden i situasjonen som oppsto:

Ampera-e-eiere:

Får lånebil og importøren åpner for innbytte

Hevder importøren ikke svarer

2022 er nå historie, og fristen for gjennomføringen av batteribyttet begynner med andre ord å nærme seg.

Flere Ampera-e-eiere har kontaktet Elbilforeningens medlemsservice i påvente av et klart svar om når batteribyttet egentlig skal finne sted.

Dette skriver et av medlemmene som har kontaktet Elbilforeningen:

«I januar mottok jeg brev fra Opel om at bilen i løpet av 2022 skulle skifte batteripakke. Jeg har før sommeren og seinest nå i november henvendt meg til Opel Norge og etterlyst svar på når dette skal skje», skriver Ampera-e-eieren.

Over 28.000 hurtigladere i hele Europa:

Her kan du hurtiglade med Ladeklubben

Medlemmet skriver videre:

«Jeg har betydelig redusert strømkapasitet, ikke minst nå når det går mot vinter. Det er lite tilfredsstillende at Opel ikke har svart på noen av mine henvendelser, og slett ikke ser ut til å holde lovnaden om batteri-skift i 2022.» 

Slottet har nå elbiler med A-skilt:

Kongefamilien kjører elektrisk – nå også offisielt

– Kunne spandert litt mer informasjon underveis

Øyvind Lunde er en av administratorene i Facebook-gruppa for Ampera-e-eierne i Norge, og har fulgt saken siden starten:

– I fjor på disse tider mener jeg de hadde ambisjoner om å få byttet alle i løpet av 22. Underveis kom det for en dag at de ventet på batterier, og at det var leveringsproblemer som medførte at de hadde lang ventetid. En periode hadde bare nok til å ta akutte tilfeller, sier Lunde.

FB-ADMINISTRATOR: Øyvind Lunde er Ampera-eier og administrator i Facebook-gruppa for elbilmodellen i Norge.

– Ergo rakk de ikke alle likevel i fjor, men dette er forhold utenfor deres kontroll. Jeg har en Ampera-e og naboen har to, og ingen av oss har fått noen info meg bekjent. Min og naboens biler fungerer helt fint, så det er ikke noe stress for vår del, men noen er mer utålmodige enn oss.

– De kunne nok med fordel spandert på seg litt mer informasjon underveis, konkluderer Lunde.

Forstår at saken tærer på tålmodigheten

Unni Berge, leder av kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, forstår godt at tålmodigheten går mot slutten for elbileierne som ennå ikke har fått hjelp.

FORSTÅR AT FOLK BLIR UTÅLMODIGE: – Et minstemål må være løpende og god kommunikasjon med kundene, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

– Løsningen som Opel har lovet er god, men må faktisk gjennomføres. Et minstemål må være løpende og god kommunikasjon med kundene, inkludert at man gjentar sine løfter om å tilby lånebil for dem som ikke kan gjennomføre de strikte sikkerhetstiltakene som er anbefalt, sier Berge.

Elbilforeningen med egen nettside for å kartlegge hvor behovet er størst:

Hvor trenger du å gatelade i Oslo?

AMPERA-GATE: PR- og informasjonssjef i Bertel O. Steen, Stein Pettersen, forteller elbil.no at godt over 2000 norske Ampera-e-eiere nå har fått byttet batteri, at batterileveransene har vært økende de siste månedene og at byttene går raskere nå.

Dette svarer Bertel O. Steen:

PR- og informasjonssjef Stein Pettersen svarer følgende på e-post til elbil.no på våre spørsmål om hva forsinkelsene skyldes og hva som er status i saken akkurat nå:

«Vi har nå byttet batteri på over halvparten av de bilene som er berørt av denne kampanjen, det vil si godt over 2000 biler.
Selve utbyttingen av batterier ute hos forhandler har fungert etter planen, men 2022 har som kjent vært et svært krevende år på mange måter, også for bilindustrien.

En rekke ytre omstendigheter gjorde både produksjons- og leveringssituasjonen vanskelig. Mangel på halvledere og råvarer har truffet bil- og batteriproduksjonen hardt. Resultatet har gitt lang ventetid på elbiler, og har dessverre også påvirket produksjon og ikke minst transporten av nye batterier til Ampera-e.

Basert på de uforutsigbare rammefaktorene som fortsatt er, i kombinasjon med at det erfaringsmessig er mer krevende å få inn den siste delen av bilene til kampanjen, er det vanskelig å si noen endelig dato – men batterileveransene har vært svært gode de siste månedene, noe som gjør at byttene går raskere.»

LOVER FORTGANG: Stein Pettersen i Bertel O. Steen. Foto: Paal-André Schwital / Bertel O. Steen

Pettersen understreker at «norske kunder har høy prioritet», og forteller at det nå skal gå ut et informasjonsbrev til kundene som fortsatt venter på å få byttet batteri.

Han bekrefter også, som Opel tidligere har lovet, at alle som får nye batterier fortsatt vil få ny garantitid på åtte år eller 160.000 km (det som inntreffer først), gjeldende fra datoen byttet utføres.

For ordens skyld: Vi gjør oppmerksom på at Øyvind Lunde tidligere har vært styremedlem i Norsk elbilforening, men her uttaler han seg som Ampera-e-eier og administrator for bilmodellens Facebook-gruppe.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også