Hopp til innhold

Norge skal ha 10% ladbare biler i 2020

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

runeikonDet fins ingen vedtatte politiske mål i Norge om hvor mange elbiler vi skal ha i 2020. Men det fins omforente mål og drømmer.

«Fremtiden vedtas ikke – den skapes», sa Frps Pål Atle Skjervengen for mange år siden. For å skape fremtiden må vi kjenne fortiden og arbeide i nåtiden og forme fremtiden ved å treffe valg som gjør at vi beveger oss i riktig retning. Farten på utviklingen avgjøres ikke bare av oss, men dedikerte mennesker over hele verden. Målet er å erstatte all forurensende virksomhet med rene og fornybare alternativ. Transport er en viktig del av dette bildet.

EBLs ressursgruppe
I 2008 ba Samferdselsdepartementet Energi Norge (tidligere EBL) om å sette ned en ressursgruppe fra ulike kompetente miljøer for å gi anbefalinger til hvordan vi kan fase inn en størst mulig andel ladbare motorvogner i Norge. Ladbar betyr at kjøretøyet kan lades med strøm fra el-nettet og inkluderer både hybrider og rene elbiler.

Ressursgruppen samlet seg om målet om en andel på 10% ladbare motorvogner i 2020. En visjon som har ligget til grunn for myndighetenes politikk etter at rapporten ble offentliggjort i mai 2009. Målsettingen er radikal og vil kreve langt større innsats og stimuli enn det som er innført til nå. Samtidig er vi begeistret over den positive faktoren at den etablerte bilindustrien er i ferd med å sette igang produksjon av slike kjøretøy.

Det fins mange eksempler for innføring av ny teknologi i Norge som tilsier at utviklingen kan akselereres. I løpet av 10 år forandret mobiltelefonen seg fra å veie over 10 kg og koste 40 000 kroner pr stk, til en vekt på noen få hundre gram og priser under tusenlappen. Masseproduksjon og masseintroduksjon av enda bedre elbiler enn dem vi kjenner idag, kan gjøre det mulig å ikke bare erstatte 10% av bilparken, men en betydelig større andel i løpet av de neste 20 årene.

Transnova
Den norske regjering har etablert et instrument i form av prosjekt Transnova, drevet av Statens vegvesen. I løpet av inneværende stortingsperiode, skal Transnova i følge regjeringserklæringen gjøres til et permanent statlig foretak eller institusjon.

Rådet for elektrifisering av vegtransport
For å styrke kommunikasjonen mellom bilbransjen, elbilbransjen, energiselskapene, forskningsmiljøene, miljøorganisasjonene, Statens vegvesen og Norstart, har Samferdselsdepartementet nedsatt en ekspertgruppe. Mandatet er å bidra til å styrke regjeringens mulighet til å arbeide systematisk og suksessrikt for å introdusere flest mulig ladbare motorvogner i Norge.

Transnova fungerer som «Elektrifiseringsrådets» sekretariat, og undertegnede er rådsleder på vegne av Norstart. Den viktigste verdien av rådets virksomhet er norske myndigheters mulighet til økt innsikt og entydige og enstemmige anbefalinger. Dette bidrar til å redusere utslippene og energiforbruket i den norske transportsektoren.

For Norstart betyr det at vi sammen med andre kompetente miljøer kan samarbeide om å skape en god, norsk elbilpolitikk og være med på å utvikle en ny og mindre miljøbelastende mobilitet i Norge. Gjennom Elektrifiseringsrådet har vi etablert en kontinuerlig dialog med norske myndigheter og flere nivåer i det norske demokratiet, inkludert den lovgivende forsamlingen som vedtar de årlige statsbudsjettene. Det er en direkte kanal inn i Samferdselsdepartementet, de deltar også i rådsmøtene. Men rådets anbefalinger har relevans for flere departementer, for lovgiverne på Stortinget, for kommune-Norge, for industrien og norske forbrukere som vurderer å erstatte sine forurensende kjøretøy med rene elektriske kjøretøy..

Rune Haaland
Leder av Rådet for elektrifisering av vegtransport