Hopp til innhold

Ny info fra Nissan om elbilen LEAF

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nissan LEAF TeamFørste utgaven av en kundeinfo har skapt oppstuss. Etter omfattende diskusjoner i Nissansystemet er det lagd en ny versjon som dere kan se her. Idag starter utleveringene.

Elbilforeningen har uttrykt til Nissan hva vi tror markedet og de potensielle elbilistene er opptatt av, samt forsøkt å bidra til å unngå at informasjonen blir villedende. Her har vi fått god støtte fra mange deltakere i elbilforumet. Men Norsk Elbilforening presiserer at det åpenbart er Nissan som selv må velge hva de ønsker å kommunisere til kundene.

 

Til elbil.no uttaler Marina Maneas Bakkum, PR-sjef i Nissan Norge:

– Deler av teksten i den første versjonen var dessverre meget dårlig skrevet eller dårlig oversatt, noe som kunne føre til misforståelser. Vi forstår at dette har skapt både ergrelse, usikkerhet og frustrasjon blant noen fremtidige kunder. Det beklager Nisssan Norge på det sterkeste.

Nissan LEAF brevSamtidig understreker Bakkum at produktsikkerhet er meget viktig for Nissan:

– Når vi tar en helt ny teknologi til markedet, vil vi være sikre på at kundene er godt informerte omkring alle viktige sikkerhetsaspekt. Derfor er det vi ber kundene om å signere informasjonsskrivet. Vi vil bare sikre at alle LEAF-kunder har mottatt den viktige produktinformasjonen og fått det godt forklart.

-En signatur på dette brevet vil ikke på noen måte endre vilkårene for garantien på LEAFen, eller frata deg noen rettigheter som kunde. Nissan LEAFs batteripakke er designet for å vare hele bilens levetid, og dersom bilen blir brukt under normale forhold, er det ikke forventet at en kunde skal måtte erstatte batteriene, utdyper Bakkum.

– Dette er kun et informasjonsbrev. Det vil bli sendt en ny versjon av brevet til de kunder som allerede har signert det første, med et følgebrev som forklarer forholdene slik jeg beskriver de nå, avslutter Marina Maneas Bakkum.

Tusen takk til Bakkum. Generelt oppfatter Elbilforeningen at dette brevet representerer en vesentlig forbedring av forrige versjon. Vi vil knytte noen kommentarer til dette, samt hva vi kommer til å prioritere av arbeid videre.

Lading

Slik brevet nå er formulert, oppfatter vi at Nissan viser en større aksept for bruk av ladekabelen som følger med LEAFen.

Nissan LEAF ladeuttakNissan ønsker primært at folk skal installere deres dedikerte «ladepunkt» for LEAF, se bildet. Det er ikke en lader, den er i bilen, men et skreddersydd strømuttak med fastmontert ladekabel. Det gir deg da anledning til å lade på opptil 16A.

Bruker du ikke et dedikert strømmuttak for elbillading, men en ordinær stikkontakt som gir deg 10A-lading, så ønsker Nissan at du forsikrer deg om at den er av tilstrekkelig kvalitet, er riktig dimensjonert og forsvarlig installert. Du skal også være oppmerksom på varmeutvikling som over tid kan oppstå. Noe som generelt er gode råd til alle elbilister.

Elbilforeningen er nå i ferd med å lage et dokument som tar for seg disse forholdene for alle elbiler: Hvordan skal du ha et trygt ladepunkt for elbilen?

Garanti

Punktet som berører garanti, er kraftig barbert og de uheldigste formuleringene fjerna. Slik vi leser det nå, framstår dette på mange måter likt med hva andre elbilleverandører kommuniserer i sine egne garantivilkår.

Men fortsatt er det da usikkerhet rundt når garantien slår inn. Det vil si hva som faller utenom en «gradvis kapasitetsreduksjon» som du må forvente.

Imidlertid er ikke dette isolert sett et problem bare for kjøpere av LEAF, men en usikkerhetsfaktor som gjelder for mange elbiler. Siden NAF/Forbrukerrådet/Elbilforeningen for over ett år siden starta den populære kjøpsveiledningen for elbil, har vi hatt dette på dagsorden. Der vil dere se hva aktørene skriftlig har uttrykt til oss om hva som kan regnes som «minstekapasitet» for at batteriene fortsatt er funksjonelle.

De siste dagers debatt om LEAFs garantivilkår, viser at arbeidet med å sikre forbrukernes rettigheter aldri må dovne hen. Dette skal fortsettes av Elbilforeningen sammen med våre alliansepartnere på dette området.

Leveranser

Under forutsetningene Nissan kommuniserer i denne artikkelen, samt slik brevet nå er utforma og forklart hensikten med, ser vi ikke at dette er en øyeblikkelig «showstopper» for alle som har gleda seg til å få en LEAF. Ikke at alt er krystallklart og slik Elbilforeningen vil ha det, men et vesentlig bedre grunnlag for å sikre muligheten for fleksibel og trygg lading, samt forbrukernes rettigheter.

Så nå er det på tide at Nissan begynner å levere LEAF til kunder.
Og jo, kl 13.00 mandag 31.oktober er det feiring av første overlevering.
Vi kommer tilbake til det.

Da Nissan valgte å bruke Elbilforeningens årsmøte til å presentere LEAF for første gang i Norge, var også nøkkelpersonene i arbeidet med Norgeslansering på plass. Fra venstre: Jarkko Ahlbom fra Nissan Nordic, Carole Pierrot fra Nissan Europe og Frode Langli fra Nissan Norge.

Nissan LEAF Team