Hopp til innhold

Ny Transnovasjef med elbilerfaring

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Erlend SolemErlend Solem er Transnovas nye leder. Vi er litt nysgjerrige på bakgrunn, motivasjon og tanker han har om Transnovas satsing framover. Forresten, har han kjørt elbil?

 

 

 

Bakgrunn

Erlend Solem er 45 år, fra Trondheim og kaller seg blåruss av utdanning. Men av legning er han mer enn gjennomsnittlig interessert i de forbedringer samfunnet kan oppnå ved å bruke teknologi riktig. Yrkesbakgrunnen er knytta til transport og samferdsel, både hos offentlige og private aktører.

Det begynte på slutten av 90-tallet da Solem var ansvarlig for NSBs togtilbud i Trøndelag. Deretter gikk turen i 2004 til Gråkallbanen, den siste rest av trikken i Trondheim. Det var samtidig å flytte seg fra diesel som togtilbudet i Midt-Norge kjører på, til elektrisk drift. Gråkallbanen fikk Veolia Transport inn på eiersiden og som Solem sjøl sier, da fikk de en fantastisk utvikling i selskapet. De forsøkte seg med ulike former for elektrisk drift, inkludert da trikken, men også snusing på el-buss, el-biler og el-varescootere. Til og med ble det vurdert å etablere både ladestasjon og verksted for elbiler. Solem var dessuten en snartur innom muligheten for å få hydrogenbuss i drift.

Den nye Transnovasjefen er opptatt av ny betalings- og informasjonsteknologi. Gråkallbanen utvikla i 2007 det første SMS-betalingssystemet i Norge, deretter en app i 2008. Begge deler lever fortsatt i beste velgående. Apputvikling ble det også etter at Solem i 2011 overtok som leder for Trondheim Parkering.

Så lenge fikk ikke Solem holdt på med parkering. For når han så at lederstillingen i Transnova ble utlyst, var det en veldig enkel beslutning å søke jobben siden Transnova er så sentral i utviklingen av mer miljøvennlige løsninger for transportsektoren i Norge. Dette vil han være med på. Da faller det naturlig for oss å stille noen spørsmål.

Hva tror du framover er de viktigste oppgavene for Transnova?

– Transnova har to hovedoppgaver:

Transnovas første fire år har kosta staten 257 millioner kroner. For dette har vi bidratt til over 150 realiserte prosjekter, nesten 2.000 normalladepunkt, 51 hurtigladere og nesten 1 milliard kroner totalt i uløste investeringer og aktiviteter.

– Framover tror jeg Transnova vil involvere seg bredere i oppgaven med å få fram løsninger og teknologi. Erstatning av fossilt drivstoff vil fortsette med uforminska styrke. Men vi må se nærmere på hvordan vi bedre kan bidra innenfor det maritime, godstransport, gang og sykkel og kanskje kollektivtransporten.

– Klimakampen må være en dugnad. Derfor må vi gjøre en god jobb med å formidle kunnskap om gode løsninger og ny teknologi. Prosjektene i databasen vår må bli mer kjent, og vi skulle gjerne få inn mer internasjonal viten der for å stimulere aktiviteter nasjonalt. Også gjennom å avholde konferanser, neste blir 12.mars 2014, som en viktig arena for utveksling av kunnskap om gode klimaløsninger.

Hvem er Transnovas viktige samarbeidspartnere for at dere kan lykkes?

– Transnova trenger mange gode ambassadører. Interesseorganisasjoner som Elbilforeningen er en av disse. Så trenger vi gode ambassadører innen media som bidrar til å bevisstgjøre omverdenen. Blant annet bilister om fordelene for dem selv ved å kjøre elbil, og politikerne om klimafordelene ved at mange kjører elbil. Transportnæringen er så stor og omfatter så mange at vi er helt avhengige av massemedia.

– Kommunene har en veldig sentral rolle i tilretteleggingen av de gode løsningene, og er viktige for å lykkes. Innenfor teknologi- og kunnskapsnæringen er vi helt avhengige av at ikke alle ressurser styres mot olja og de store pengene som er der, men at mange kloke hoder brukes til å finne løsninger som gjør oss i stand til å håndtere en stadig tettere befolket verden med høyere og høyere levestandard.

Hvilken vekting, det vil si andel av ressursene Transnova totalt sett disponerer, vil komme elektrifisering av veitransporten til gode?

– Vi fra Trøndelag er velkjente med lyden av vind og regn som uansett årstid pisker på vinduene våre. Når det er slik, finner jeg god trøst i at det trønderske skitværet faktisk er verdens reneste og mest fornybare energikilde som kan varme husene og drive bilene våre. Renheten kan det kanskje strides om, men fornybarheten er uangripelig.

– Derfor har elektrifisering vært Transnovas viktigste oppgave fra fødselen av, og den vil fortsette å være det. I 2013 bruker vi en vesentlig del av ressursene våre på å utforme strategier for ladeinfrastruktur og en standardisering av identifisering og betaling for ladestasjoner. I tillegg skal vi ha en egen utlysning for støtte til etablering av ladestasjoner. I den siste åpne utlysning behandler vi nå spennende søknader knyttet til ladeløsninger og til drift av elektriske busser. I tillegg gjenbruker vi kunnskapen fra elektrifisering på vei når vi retter blikket mot den maritime transporten. Der er det et stort potensial for elektrifisering og noen fantastisk spennende prosjekter på gang.

Tror du det er stor villighet fra politiske myndigheter til å forsterke satsingen på Transnova?

– Jeg tror den politiske støtten til Transnova er solid. Men politikerne blir dratt fra det ene gode formål til det andre. Så er det opp til oss å prestere så bra at resultatene og oppmerksomheten fra det Transnova leverer, fører til at politikerne husker oss når penger skal fordeles.

Erlend SOlemHva er de største barrierene for at vi skal få flere til å bli elbilister?

– Jeg har ikke fakta, men kan synse litt, og tror at elbilens suksess vil henge tett sammen med utvalget av elbiler og kvaliteten på dem. Jeg har kjørt mange elbiler, og registrerer at kvalitetsutviklingen er enorm fra Thinken uten servo og rekkevidde, til LEAF og Tesla i dag. Thinken var som å kjøre ei gammel boble og ga meg unik kjøreglede, uten at jeg helt kan forklare hvorfor, men komforten var det absolutt ikke. For å lykkes med å nå fram til massene, er det avgjørende at vi har fått elbiler med komfort og kjøreegenskaper som fossilbilene – om ikke bedre.

– Jeg tror Thinken skapte elbilinteressen i Norge, LEAFen gjorde elbil aktuelt for hvermannsen og Tesla gjør elbilen hot. Når de sistnevnte har bidratt til en allmenn erkjennelse av at elbil er et godt alternativ for de fleste av oss, så vil den kommende rekken av elektriske nyheter, f.eks. eGolf, BMW i3 og Focus Electric, medføre at elbilsalget i Norge vil ta av. Det er en fantastisk timing.

Hva tror du er det viktigste Transnova kan gjøre for at satsingen på elbil skal fortsette som en suksess?

– På et eller annet tidspunkt vil dagens støtteordninger for elbiler forsvinne. Før det skjer, er det viktig at vi får på plass nødvendig infrastruktur og løsninger slik at elbilene fremdeles oppleves som fordelaktige.

– Jeg tror det viktigste er å sikre at løsningene blir enkle å forstå og enkle å benytte for elbilistene. Det må være nok ladepunkt, med riktig spredning, de må være lette å finne og de må kunne benyttes av alle uavhengig av kundeforhold og biltype. Hvis gratistilbudene forsvinner, må vi finne løsninger som fremdeles gjør det billigere å kjøre klimavennlig enn fossilt. Det skal vi jobbe hardt for å bidra til.

Hva tror du er det viktigste, foruten penger, som Transnova kan bidra med for å lage en god infrastruktur for elbiler?

– Transnovas viktigste bidrag er kunnskap. Kunnskapen må vi benytte for å utforme gode og attraktive løsninger for elbilistene, og vi må formidle denne til andre som også kan bidra. Utbygging av infrastrukturen er et godt eksempel på dette. Vi må bidra med kunnskap slik at alle som bygger ut ladestasjoner tilrettelegger disse for gode fellesløsninger, og for at de får en lokalisering som er tilpasset behovet.

Da setter vi strek for den første praten vi har hatt med den nye Transnovasjefen Erlend Solem. Vi kommer garantert til å høre mer fra han, og helt sikkert oppleve en rekke spennende og gode tiltak fra Transnovas side for å løse utfordringene han beskriver.

Lykke til i den nye jobben!