Hopp til innhold

Nye elbilladepunkt til Oslo kommune

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo kommuneIkke før har Oslo kommune lagd Norges største rammeavtale for elbilinnkjøp, så kliner de sannelig til med en anbudsforespørsel på storkjøp av ladeuttak.

Vi har berømma Oslo kommune før, og gjør det gjerne igjen. Etter å ha vært utrolig gode hjelpere for alle oss privatelbilister, tar de tak i egen bilpark og lademuligheter for elbilene de har valgt. Men vi er fortsatt ikke glemt fordi kommunen henter også inn priser på nye ladestolper i det offentlige rom.

Det er Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune som har lagt ut en åpen anbudskonkurranse på rammeavtale for «Anskaffelse av ladepunkt for elbiler til Oslo kommune». Så nysgjerrige som vi er, har vi kikka litt på den.

Omfanget

Dette er en rammeavtale og ingen antall er bindende. Men det beskrives hva som i en 4-årsperiode forventes av omfang:

Det første tallet er et anslag som beheftes med stor usikkerhet, som de skriver i anbudsforespørselen. Her blir det nok satt opp de ladepunktene som skal til for å lade alle elbilene. Tidligere er det anslått at opptil 1.000 elbiler kan komme i kommunal drift i løpet av tre år.

OslostolpenI alle fall, totalt sett er antallet i rammeavtalen såpass betydelig at vi vil tro at de fleste tilbydere vil anstrenge seg kraftig for å kassere inn denne. Først med to år og så opsjon for 1+1 år. Det er Proxll som har hatt den de siste fire åra, med ladestolper fra finske Ensto. Bildet til høyre er et historisk minne fra åpningen av det første ladepunktet av typen vi idag gjenkjenner som «Oslostolpen».

UKE estimerer at anskaffelseskostnadene i en 4-årsperiode kan beløpe seg til 59 mill kroner. Hvorav Bymiljøetatens offentlige ladepunkt er dyrest og utgjør 40 mill kroner. Noe som tilsvarer ca 50.000 kr pr ladeuttak inkl det årlige vedlikeholdet. Hvor store vedlikeholdskostnader som er hvert år, er vi usikre på. Men mener å ha hørt at tidligere anskaffelseskost pr ladepunkt (alt inkludert) har vært mellom 30-35.000 kroner. Så vi får tro at den oppjusterte enhetskostnaden mest skyldes at den nye løsningen skal bli mer robust og avansert.

Løsninger

For kommunens egne tjeneste(el)biler anslås det at 50% av ladepunktene vil være en vanlig husholdningskontakt (Schuko) og 50% vil være en «Mode 3» ladestolpe eller -boks hvor en kabel med kontakt «Type 1» eller «Type 2» kan plugges inn. Disse kablene må også kunne byttes ut avhengig av hva biltypene til enhver tid bruker. Lurer du mer på hva mode og kontakttype er, så anbefaler vi å klikke her for en rask innføring. De som kjenner kommunens aktiviteter, veit at dette kan bli ladestasjoner som er alt fra et par enkle kontakter på en vegg, til store utendørs ladestasjoner for f.eks. hjemmetjenestene i bydelene.

Årlig skal Bymiljøetaten etablere 200 ladepunkt på vei og fortau, kan vi lese. Det er en god nyhet å se at opptrappinga i 2013 skal fortsette. Til nå har vi fått ladestolper med to husholdningskontakter. Disse skal beholdes på de nye stolpene og få selskap av to «Mode 3 type 2 kontakter» (se bildet). Det muliggjør kommunikasjon med elbilen og gir økt sikkerhet ved lading. Begge type kontakter skal brukes om hverandre for å ivareta behovene til både gamle og nye elbiler. Kun to elbiler kan samtidig lades på en stolpe. Elbilforeningen har tidligere omtalt det vi kaller Neste generasjons infrastruktur for ladbare kjøretøy.

Type 2 kontaktI en tabell i anbudsdokumentet står det at Bymiljøetatens nye ladestolper skal ha en lås med RFID-adgang (kort e.l.) i tillegg til en alternativ tilgang, f.eks. via mobiltelefon. Det samme gjelder for ladepunkt til kommunens egne elbiler der p-plassen er utendørs. Da til erstatning for ladenøkkelen vi idag kjenner så godt.

I anbudet framkommer det ikke hva som er hensikten med å velge denne løsningen. F.eks. uttrykkes det ikke at Oslo kommune ønsker at de nye ladeuttakene skal ha kommunikasjon og være tilknytta et kontrollsystem. Noe som vil muliggjøre overvåking av driften. Ei heller får vi vite om informasjon om ladepunktene er i drift, ledig eller opptatt, deles via NOBIL. Vi er litt spent på hva som er hensikten med å endre adgangsformen og hvilke godbiter som kommer ut av det.

Alle ladeuttak skal leveres ferdig montert inkludert eventuell graving og dekke oppå. Det er tydelig at kommunen gjerne vil ha tilbud på fiks ferdige løsninger, ikke bare på dingsene.

Kommunen er opptatt av at dedikerte ladebokser og -stolper skal kunne håndtere en oppgradering til 32A 1 fas strømstyrke. Dagens elbiler lader med ca 10A strømstyrke på 16A-kurser. Det gir en ladeeffekt på ca 2,3 kW. Med en oppgradering skal f.eks. den kommende 2013-modellen av Nissan LEAF, som har en kraftigere lader, nesten kunne tredoble ladefarten til 6,6 kW. Da fylles ei tom batteripakke på ca 3 timer istedenfor ca 8 timer.

Og vinneren blir?

Vinneren av rammeavtalen må bidra med vedlikehold som reparasjoner, bytte av nedkjørte ladestolper og årlig fysisk ettersyn og avlesing av strømmåler.

Slik vi leser anbudsbeskrivelsen, er den romslig og opp til leverandørene å komme med gode løsninger som oppfyller ønskene kommunen har. Vi beveger oss inn på et kart hvor det er noen hvite, litt lite utforskede områder. Da er det viktig at leverandørsiden prioriterer gode og robuste løsninger. Særlig for ladestolpene som skal ut i offentligheten siden denne delen veier tyngst i konkurransen. Men når avgjørelsen tas, er det pris som er mest avgjørende. Likevel, kvalitet veier 30%, og da er det også rom for dem som har de beste løsningene sjøl om de ikke er Rema på pris. Som UKE skriver: «…vil oppdragsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering av design og funksjonalitet». Da nevnes spesifikt også brukervennlighet.

Leveringsfrist for tilbud er 3.april. I begynnelsen av mai bør vi vite hvordan de nye Oslostolpene blir. Tipper det noen uker framover blir en hektisk aktivitet blant el-installatører og leverandører av ladeutstyr. Vi håper også at andre kommuner lar seg inspirere av Oslos satsing og lager flere ladestasjoner for elbiler.