Hopp til innhold

Nye parkeringsregler følges nå opp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TverrparkeringFør sommeren stadfestet myndighetene at tverrparkering er lov for de korteste elbilene. Men MC-plassene skal kun være for tohjulingene. Nå skal reglene praktiseres – i hvert fall i Oslo.

 

 

 

I artikkelen Lykkeparkering for de små elbilene! kan du lese nærmere om bakgrunnen for endringene som er gjort.
Det viktigste er:

Nå har Bymiljøetaten, Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten) lagt ut informasjon om hvordan de ønsker å følge opp de nye forskriftene. Vi har noen utfyllende kommentarer.

MC-parkering

MC-parkeringDette bør være lekende lett å forstå. Elbiler registrert som firehjuls motorsykler kan ikke lenger bruke plassene markert med skiltet som reserverer dem for mopeder og motorsykler. Ei heller elbiler registrert som bil – selvfølgelig. Men har du elektrisk tohjuling, kan du bruke plassen.

Tverrparkering i oppmerket felt

Det er innført et generelt forbud mot tverrparkering, det vil si parkering på tvers av veiens lengderetning. For å gjøre det mer attraktivt å benytte elektriske kjøretøy, er disse under spesielle forutsetninger unntatt fra forbudet. Dette gjelder også det mindre vanlige fenomenet «hydrogendrevne motorvogner».

TverrparkeringHovedreglene for tverrparkering er:

Konsekvenser:

Tverrparkering og trikkFlere elbiler i samme felt

Det er lite poeng å tverrparkere hvis du ikke gir plass til andre. Derfor har det også i forskriftene blitt understreket at det kan settes flere elbiler i samme felt. Ikke bare Buddyer, men de kan også få selskap av Reva, Think, i-MiEV, iOn osv som står i lengderetningen. Om vi ikke alle kan tverrparkere, kan vi likevel glede oss over at det blir plass til flere. Også på ladestasjonene med reservert plass for elbiler.

Tverrparkering utenfor oppmerket felt

Vi gjentar, det er kun elektriske og hydrogendrevne motorvogner som har anledning til å tverrparkere. Om du som elbilist kan praktisere det utenfor oppmerket felt, blir regulert av §3, 1.ledd i vegtrafikkloven:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Det er da åpenbart avgjørende hvor mye du stikker ut fra øvrig parkering (vil kreve unnamanøvre og forstyrre øvrig trafikk ), hvor bredt gateløpet er og hvordan trafikkbildet er forøvrig. Uten å kunne si at vi sitter på en fasit, det vil være den skjønnsmessige tolkningen av vegtrafikkloven som bestemmer, kan vi gi følgende råd:

Vi tror også det er lurt å parkere med bakenden inn. Da har du bedre utsyn når du skal ut igjen. Slik begrenser du ikke bare muligheten for å skade kjøretøyet og deg selv, men også å påføre andre unødvendige skader.

Ta alltid hensyn!

Vi går inn i en tid med litt usikkerhet om hva som er lov eller ikke. Er du usikker på om det du gjør er på kanten av hva som er fornuftig, vil det være lurest å la være å tverrparkere. Parkeringsvaktene er i mange tilfeller nødt til å utøve skjønn. Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig for dem.

Noen ganger kan du ha loven på din side, uten at du nødvendigvis opptrer fornuftig. Tverrparkering for korte, elektriske kjøretøy er en nok en «elbilfordel». La oss hegne om den ved å ta mest mulig hensyn til omgivelsene.

Som et eksempel på svært uhensiktsmessig parkering gjengir vi nedenfor en bildeserie fra Drammensveien. Slik parkering gjør det ikke enklere for oss elbilister å beholde goder. Ei heller for trikkesjåførene å komme fram uten for mye mentalt stress.

Vi anbefaler alle å lese informasjonen fra Bymiljøetaten, Avdeling trafikk i Oslo.

Tverrparkering og trikk

Tverrparkering og trikk

 

Tverrparkering og trikk