Hopp til innhold

Nye veier for elbilen Buddy

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PEAB BuddyI forrige uke var det i Finansavisen et negativt oppslag om Pure Mobility (tidligere ElBil Norge). Hvordan går det egentlig nå med Buddy? Den eneste gjenværende av de norske elbildrømmene. Finansavisen påsto i overskriften at det er «Flatt batteri for Buddy». Det er dramatiske ord for oss som er vant til å kjøre elbil. Artikkelteksten var noe mer nyansert. Men det hevdes at lanseringen av elbiler fra de store bilprodusentene har gjort det tøft for Buddy. Produksjonsstans, permitteringer og flytting til utlandet er siste utvei for selskapet Pure Mobility. Vi tok en prat med Buddyfolket som holder til på Økern. De kunne bekrefte at 14 medarbeidere er permittert, men produksjonen er ikke fullstendig stansa. Etterspørselen i markedet har vært lavere enn forventa. Produksjonstempoet er derfor nedjustert til å dekke det som kan selges. På begynnelsen av året ble det operert med produksjonstall på 800-1.000 i 2011. Hvorav de fleste, 600 ble nevnt som mål, skulle selges i Norge. Seinest i mars kunne Vårt Land etter et besøk på fabrikken sette artikkeltittelen «Det norske elbileventyret». Så har det nok butta. Det fikk vi en idé om da vi studerte elbilsalget for årets fem første måneder. Ambisjonene om suksess både i Norge og internasjonalt har vært påtagelige. Kanskje ikke så rart nå som det i de siste åra har blitt investert et sted mellom 70-100 millioner kroner. De største aksjonærene er Hafslund, Gezina, Mallin og Jan Sundt. I et intervju sist høst med adm.direktør Terje Nakstad får vi skissert litt av tankene og målene. Men vi merker oss advarselen han samtidig ga: «I neste år har vi en krevende situasjon, det tror vi gjelder for alle som jobber med elektriske kjøretøy. Konkurransen og inntreden fra nye aktører er spennende. Vi er forberedt på et år med touch-and-go som kan ende i et konsolideringsår, men også kan ta helt av. Vi skal være forberedt på begge deler.» Tilpasningene som nå gjøres, er da et resultat av at salget heller har droppa, enn å ta helt av. Da permitteringsvarslene ble gitt i begynnelsen av juli, lagde Pure Mobility en redegjørelse for hva som nå er planene. Imidlertid ble ikke denne sendt ut til media. Nå har elbil.no fått redegjørelsen slik at selskapet herved får anledning til å fortelle alle Buddyeiere og øvrige entusiaster om hva som skjer. Her er den: Nye veier for Buddy Den norske elkjøretøyprodusenten Pure Mobility søker industriell partner som kan videreutvikle teknologien og ta selskapets Buddy-modell ut i et internasjonalt marked. Selskapet er i dialog med flere utenlandske aktører, hvor det diskuteres både strategisk deleierskap og produksjon i lavkostland. Buddy bygger opprinnelig på en dansk ide fra 1988, og har vært produsert i Norge i snart 15 år. Opp gjennom årene er det produsert 2300 enheter, og rundt 1500 av dem ruller i dag på norske veier. Buddy skiller seg fra elbiler ved sin grunnleggende enkelhet. Den klassifiseres som en EUV (electric urban vehicle), det vil si et kjøretøy beregnet for kortere kjørelengder i urbane strøk. Terje Nakstad– Vår ambisjon er å være en ledende produsent av EUV, og vi har som mål å tilby et kjøretøy som tilfredsstiller våre 100-100-krav: rekkevidde på 100 kilometer, topphastighet på 100 km/h og en konkurransedyktig pris i markedet, sier Terje Nakstad, administrerende direktør i Pure Mobility. – Vi har også som mål å ha en betydelig markedsandel i det europeiske markedet for elkjøretøyer i denne klassen, fortsetter Nakstad. – Flere av de største bilprodusentene i Europa og Japan introduserer nå elbilmodeller uten å fokusere spesielt på bytrafikk. Konkurransen skjerpes vesentlig, og vi må derfor se på kostnadsstrukturen vår. Konkurransesituasjonen, markedsmålet og ambisjonene våre, gjør derfor at vi må se på andre produksjonssteder enn Norge. Pure Mobility har som følge av manglende lønnsomhet basert på produksjon i Norge, valgt å redusere produksjonskapasiteten og sendte derfor 8. juli 2011 permisjonsvarsel til 14 av selskapets ansatte. – Vi ønsker nå å restrukturere selskapet sammen med en industriell partner på eiersiden. Dette vil etter hvert medføre flytting av produskjonen til et land med lave produksjonskostnader, høy kvalitet på komponenter til en lavere pris og med stort potensial i hjemmemarkedet. Vi er i dialog med flere interessenter som har betydelig erfaring med produksjon av elektriske kjøretøyer, sier Nakstad. En eventuell ny utenlandsk deleier og utflytting av produksjonen vil ikke få konsekvenser for dem som allerede eier en Buddy. Nakstad opplyser at man vil ta hånd om service og reparasjoner som tidligere. Pure Mobility vil dessuten sørge for at reservedeler og spesialistkompetanse vil være tilgjengelig framover. Selskapet vil i en tid framover kunne dekke etterspørselen fra lager i Norge. Til tross for at selskapet har vært gjennom en krevende periode, har det også skjedd en rekke positive ting. Selskapet har tilrettelagt for distribusjon i Europa, og har et kjøretøy som er typegodkjent i EU. Selskapet har i denne perioden også bygget opp en betydelig kompetanse innenfor produksjon og utvikling av elektriske kjøretøyer. Nakstad berømmer de ansatte i Pure Mobility for sin stå-på-vilje og store tro på Buddy-konseptet. Håpet er at så mange som mulig av dagens ansatte kan tilbys jobb innenfor de fagområdene som nye eiere velger å videreutvikle i Norge. – Buddy har banet vei for elektriske kjøretøy på norske veier, noe det er grunn til å være stolt av. Vi har som ambisjon at Buddy og dens etterfølgere fortsatt skal ha en ledende posisjon i det norske markedet, noe som kan gi flere årsverk enn i dag innenfor norsk elkjøretøyvirksomhet, sier Terje Nakstad. Da vi med redegjørelsen i hånda gikk ut av døra på Økern, spurte vi Jan Svaheim, salgs- og markedsdirektør i Pure Mobility, om det nå er mulig å få kjøpt en Buddy? – Det er god etterspørsel, og fullt mulig å få tak i en splitter ny Buddy hos samtlige forhandlere som vi har. Etter sommeren har interessen igjen økt. Som et eksempel kan jeg nevne at bygg- og anleggsfirmaet PEAB har kjøpt 3 Buddyer som vi leverer ut denne uka. Hva var da mer naturlig enn at Svaheim stilte opp på et solskinnsbilde med PEAB-Buddyer? PEAB Buddy
PS Skribenten har en bitteliten aksjepost i Pure Mobility.