Hopp til innhold

Nye elbiler i kjøpsveiledningen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Citroën C-ZERONå er det lagt ut en oppdatert versjon av kjøpsveiledningen til NAF/Forbrukerrådet/Norstart. Blant annet kan du finne ut hva Citroën og Mitsubishi kan love av kostnader og ytelser for elbilene sine.

Vi har som mål å kontinuerlig holde elbilmatrisen til kjøpsveiledningen oppdatert. I de siste ukene har vi arbeidet med å få fram relevante data for et par nye modeller som er lansert. Så nytt denne gangen er:

Rådene i «kjøpevettreglene» ser vi foreløpig ingen grunn til å endre. De er fortsatt gode (men ikke dyre).

Dessverre er informasjonen om C-ZERO og særlig Mitsubishis i-MiEV mer mangelfull enn vi ønsker. Det er begrensinger for hva produsentene evner eller vil gi av informasjon.

Minimums kjørelengde

Det er lett å få vite leverandørenes tradisjonelle «opptil-vurdering» av kjørelengde. Det står i alle brosjyrer. Men vi ber også om hva som er forventa minimums kjørelengde under norske vinterforhold med kaldere batterier, snø/is med høyere rullemotstand, kald og tung luft som øker luftmotstanden og ikke minst bruk av elektrisk varmeapparat til kupéoppvarming. Kjørestilen vil selvfølgelig også ha en avgjørende betydning.

Alle elbilister kjenner til variasjonen i kjørelengde under ideelle sommerforhold sammenlignet med hva vi opplever i den norske, utfordrende vinteren. Et eksakt resultat for minimums kjørelengde kan ikke gis, vi forventer ikke mer enn en indikasjon. Erfaring over tid er hva som gir det endelige svaret. Likevel er det viktig fra starten av å unngå at kunder velger elbil utifra en for optimistisk kjørelengde. Som vi også skriver i kjøpevettreglene våre:
«På grunn av variasjonen mellom brukere og bruksmønster, er det derfor ikke smart å velge elbil basert på kjørelengder som er på grensa til hva det oppgis at elbilen kan yte. Denne ytelsen faller også med alder og slitasje. Å være i yttergrensen sliter ikke bare på dine egne nerver, men også unødvendig på batteriene. I det daglige er det best å ha litt romslige marginer.»
Det vi ikke tar høyde for når vi får fram en minimums kjørelengde, er uvettig bruk. Vi forventer at elbilister bruker hodet og kan avstemme kjørestilen hvis forholdene er utfordrende for batterikapasiteten.

For i-MiEV er ikke Mitsubishi villige til å indikere en minimums kjørelengde som forbrukeren kan forholde seg til ved valg av elbil. MMC Norge henviser kun til testen ECE-R101 som ikke er særlig relevant for forholdene i Norge gjennom året.

Både Peugot (ennå ikke lansert i Norge) og Citroën samarbeider med Mitsubishi og har sin modellversjon av i-MiEV. Det betyr at samme bil selges under tre forskjellige merker. Derfor er det interessant at Citroën Norge oppgir kjørelengden til C-ZERO til å være mellom 80-150 km. Det foresvever oss å være en realistisk angivelse.

Batterikostnader

I løpet av kort tid vil Citroën Norge forsøke å komme tilbake med batterikostnader, både idag og i et lengre perspektiv. Dette undersøkes nå. Vi er forventningsfulle til at de fortsetter å kommunisere informasjonen vi anser som relevant.

For kostnader og levetid skiller ikke Mitsubishi mellom kjøretøy og batterier. De ønsker å avmystifisere batteriteknologien. Mitsubishi oppgir til oss at de har ingen policy på utskiftning av batteripakker fordi de mener batteriene skal vare i minst 10 år og leve like lenge som bilen. Det skal gå an å skifte batteripakka, men foreløpig er det ikke et tema for Mitsubishi.

Batterikostnader, både nå og framtidige, er relevante momenter for forbrukeren. Disse er en betydelig del av kjøretøyets kostnad. Erfaringene til nå har vist at batterier ikke overraskende er en slitedel, og det er interessant å ha indikasjoner om batterikostnaden etter at reklamasjonstida på 5 år er over.

Norges Automobil-Forbund, Forbrukerrådet og Norstart – Norsk Elbilforening er sterke i troen på at veiledningen vår med tilhørende utfyllende informasjon om elbilmodellene, er nyttig for at forbrukerne kan gjøre et tryggest mulig elbilvalg. Relevante ytelser og kostnader er ikke like godt kommunisert av alle produsenter. Derfor bruker vi tid på en slik kjøpsveiledning, ikke for å gjøre livet vanskelig for produsentene, men for at alle som nå velger å kjøpe en elbil skal ha et realistisk vurderingsgrunnlag slik at vi framover får fornøyde elbilister – ikke lurte elbilister. Da vil vi lykkes med å få en langt større utbredelse av elbiler.

Les kjøpsveiledningen med elbilmatrisen her.

C-ZERO og i-MiEV