Hopp til innhold

Nytt fra Transnova om pengedryss

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TransnovaEt par søknadsrunder er lukket. Transnova lekker litt om interessen – og den er stor, også for å etablere flere hurtigladere.

Videreutvikling av hurtigladeinfrastrukturen
Transnova har mottatt 38 søknader for 60 forskjellige lokasjoner. Totale kostnader for utbyggingene er 30,5 millioner kroner, hvor det søkes om 13,9 millioner i støtte fra Transnova. Utlysningens ramme er i utgangspunktet 6 millioner kroner.

Transnova– Det er mange gode og relevante søknader som avspeiler et behov for hurtiglading, og at vi får nye bilmerker med flere ladestandarder å velge i. Det blir krevende å prioritere innenfor rammen vi har for denne utlysningen, sier Asbjørn Johnsen i Transnova.

Det utlyste programmet fokuserte på situasjonen vi nå står overfor med nye ladestandarder og biler som er konstruert for å benytte dem. Det innebærer at den japanske løsningen CHAdeMO for likestrøms hurtiglading nå suppleres med Combined Charging System (CCS) som i hovedsak benyttes av europeiske og amerikanske biler. I dette inngår også muligheten for å lade biler med effekter opp til 43 kW på vekselstrøm (AC). Videre åpna utlysningen for støtte til kapasitetsøkning på etablerte ladestasjoner, styrking av ladeinfrastrukturen der det er langt mellom laderne, samt samlokalisering på Tesla sine stasjoner for å gi et helhetlig ladetilbud.

Standardsupplering utgjør halvparten av lokasjonene der det søkes støtte. Videre fordeling er 23 til styrking av infrastruktur mens 7 søkere ønsker å etablere ladetilbud på Tesla sine stasjoner. Det er ingen direkte søknader for kapasitetsøkning, men for noen stasjoner vil kapasiteten øke der rene CHAdeMO-ladere suppleres med multiladere som tilbyr alle standardene.

Forhåpentligvis vil det foreligge en avgjørelse i løpet av november.

Åpen utlysing og miljøteknologi
TransnovaDette er midler til mange former for pilot- og demonstrasjonsprosjekt og omfatter ikke utbygging av ladeinfrastruktur. Transnova har mottatt i alt 70 søknader på Åpent program 2 og Program for Miljøteknologi, og omfatter prosjekter blant annet innenfor hydrogen, skipsfart og sykling. Søknadsbeløpet er økt med 350 % sammenliknet med den siste tilsvarende utlysning Transnova hadde på vårparten i år.

Det er søkt om tilskudd for over 225 millioner kroner, noe som er langt høyere enn beløpet på 60 millioner kroner som er tilgjengelig. Søknadene evalueres nå av Transnova. Tilskudd fra miljøteknologiprogrammet vil tildeles innen utgangen av 2013, og i februar 2014 blir det klart hvilke prosjekter som får tilskudd på åpen 2.

Mer penger må til
Denne iveren etter å få midler fra Transnova kan være en ting for stortingspolitikerne å merke seg. Den avgåtte regjeringa foreslår å redusere bevilgningen til Transnova fordi miljøteknologiprogrammet avsluttes. Dette er ikke veien videre for en økt satsing på infrastruktur.

Elbilforeningen arbeider ivrig for, og har et realistisk håp om, at den nye regjeringa vil gi en solid påplussing. Som det påpekes i stortingsproposisjonen: «Elektrifisering er Transnovas viktigste og mest omfattende virksomhetsområde». Da må det følge midler for å stimulere til økt utbygging av ladeinfrastruktur – over alt! Alle elbilene som nå triller ut, trenger lademuligheter.