Hopp til innhold

Nytt liv for Buddy i Norge?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BuddyNorsk Elbilforening er kjent med at budprosessen for konkursboet til Pure Mobility snart skal avsluttes.

 

 

 

Åpent brev til:
Pure Mobility konkursbo
v/Advokat Jo Rodin

Bostyret har tidligere annonsert at en avgjørelse er ønsket idag for avhending av Pure Mobility konkursbo. Elbilforeningen vil derfor på vegne av mange hundre Buddyeiere som er medlemmer i foreningen, rette en åpen henvendelse til bobestyrer.

Få måneder tilbake opplevde vi at en annen norsk elbilprodusent, Think, gikk konkurs. En konkurs som har medført store utfordringer og frustrasjoner for en rekke Thinkeiere.

Bostyrer forstår sikkert at elbileierne har spesielle service- og vedlikeholdsbehov, både for egen regning og som garantisaker hos forhandlerne. Blir disse uløste på grunn av manglende tilgang på deler og nødvendig servicekompetanse, påvirker dette også forhandlere og verksteder. Spesielt er det kritisk med tilgangen på spesialdeler. Deler som de nye Thinkeierne tok med seg ut av landet og som er vanskelig å få tilgang til.

Etter konkursen i Pure Mobility er Norsk Elbilforening opptatt av å hjelpe de over 1.100 Buddyene som ruller på norske veier. For å ta vare på disse verdiene, og eiernes interesser, må det sikres at Buddyene fortsatt kan fungere. Siden konkursen har vi mottatt et ikke ubetydelig antall meldinger fra Buddyeiere, som bekymres over den fremtidige deletilgangen, men også tap av nødvendig kompetanse for å vedlikeholde elbilene.

I denne saken arbeider Elbilforeningen for Buddyeiernes interesser. Vi frykter at et salg til utlandet vil føre til et betydelig tap av kompetanse i Norge. En kompetanse som raskt vil forvitre og forsvinne. Dette vil igjen medføre en kraftig svekkelse av merkevaren Buddy og vanskeliggjøre eiernes behov for vedlikehold og reparasjon.

Norsk Elbilforening er opptatt av samfunnsansvaret som ligger i en helhetlig avhending av boet. Frykten er at boet vil overtas av et nytt eierskap som ikke legger vekt på å ta vare på alle Buddyeierne som har vært pionérer i utviklingen av norsk elbilisme. Foreløpige erfaring med det siste Thinkboet bekrefter at frykten vår absolutt er reell.

Vi er videre opptatt av at kjøperen av boet må være i stand til å ivareta forbindelsene til de viktigste underleverandørene. Dette er nødvendig slik at norske Buddyeiere idag – og i årene framover – kan sikres en tilgang på deler til eksisterende kjøretøy.

Vår oppfatning er at interessene til dagens Buddyeiere på kort sikt ivaretas best gjennom et eierskap som umiddelbart gjenopptar aktivitetene i Norge for å sikre at Buddy fortsatt produseres. Noe som igjen bidrar til å opprettholde et apparat for å håndtere service, vedlikehold og delelager.

Norsk Elbilforening anser at et vesentlig kriterium for å bli valgt til å overta boet, må være å ha en god plan for oppfølging av de norske Buddyeierne. Det er det minste vi forventer av samfunnsansvar fra konkursboets side.

Vi håper at det ikke er et ønske om å la norske elbilpionérer i stikken. Dersom det skulle være slik at det er flere budgivere, oppfordrer Elbilforeningen til at det velges en budgiver som umiddelbart vil videreføre norske aktiviteter på en slik måte at dagens Buddyeiere igjen kan være trygge på å få en god oppfølging.

Norsk Elbilforening
Snorre Sletvold
Leder