Hopp til innhold

Hva skjer om jeg er uheldig og skader båten?

Kruser har forsikret alle båtene, men du er ansvarlig for skader og tap/tyveri i den perioden du bruker båten. Du vil måtte betale forsikringens egenandel ved skade eller tyveri (per i dag NOK 10.000). Du er også fullt ut ansvarlig for eventuelle avkortninger av forsikringsutbetaling for skaden på grunn av uaktsomhet eller skjødesløshet. Hvis båten må repareres pga. uaktsomhet eller skjødesløshet, kan du måtte betale opptil NOK 3.500,- per dag båten ikke kan benyttes, dog begrenset til maksimum NOK 10.000,-.

De siste nyhetene fra elbil.no