Hopp til innhold

Økende elbilinteresse innen håndverk og service

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Svært sannsynlig at de anskaffer elbil i løpet av to år. Det sier 1 av 4 ledere i håndverks- og servicebedrifter som i dag ikke har en eneste elbil.

Svarene kommer fram i en fersk rapport fra Transportøkonomisk insititutt (TØI). Den tar for seg resultatene i en studie om bruk av elbiler og mobilstyringsapplikasjoner i disse bransjene, og bekrefter at holdningen til elbiler er stadig mer positiv. – Vi vet at mange bedrifter som har tatt elbil i bruk er svært fornøyde, både innen håndverk og service, så det er godt å se at interessen øker såpass mye. Nær halvparten av de spurte gir uttrykk for at de vil ta elbil i bruk i løpet av fem år, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. TØI-studien viser at både behov og motivasjon er vesentlig forskjellige innen de ulike bransjene: 37 prosent av dieselbilene kan erstattes Mye av grunnen til at elbiler ikke er bedre representert innen håndverk og service, er at dagens få tilgjengelige modeller anses å ha for lav batterikapasitet. TØI-rapporten understreker at dette særlig gjelder tradisjonelle håndverksbedrifter. «Generelt har disse et mer ad hoc-preget reisemønster, noe som betyr planlegging av turer og begrenset batterikapasitet er mer problematisk. Dette gjelder i særlig grad dersom bedriften henvender til kunder som befinner seg på et stort geografisk område», skriver forskerne i oppsummeringen. Samtidig bekrefter studien at servicebedrifter som regel har mer forhåndsdefinerte kjøreruter. Det gjør at stor batterikapasitet ikke har avgjørende betydning for overgang til elbil. Dessuten: Analyser av kjøremønster viser at 37 prosent av dagens dieselbiler brukes på kortere turer og relativt lett kan erstattes av elbiler. Øker potensialet for elbil Studien har også sett nærmere på bruken av mobilstyringsapplikasjoner (som blant annet inneholder elektronisk kjørebok). Teknologien skal først og fremst redusere bilbruken, men TØI anser foreløpig potensialet for dette som usikkert. Likevel: Via intervjuer med ansatte om bruker appen Handyman kommer det fram at den over tid vil redusere bilkjøringen. Hovedårsaken er at det er enklere å koordinere arbeidsoppgaver basert på hvor håndverkerne til enhver tid befinner seg. Med mindre behov for unødvendige ekstraturer, åpner det seg ikke minst et større potensial for å erstatte dieselbiler med elbiler. TØI-rapporten bekrefter generelt at mye ligger til rette for fortsatt vekst i elbilbruken blant både håndverks- og servicebedrifter. Flere saker om elbil i næring