Hopp til innhold

– Økt satsing på vei må gi større satsing på elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Snorre SletvoldI Nasjonal transportplan for tiårsperioden 2014 til 2023 legger Regjeringen opp til veiutbygging med økte CO2-utslipp som følge. – Økt satsing på vei må følges opp av større satsing på elbiler, sier Snorre Sletvold, leder i Norsk Elbilforening som representerer Norges stadig flere elbilister.

– Flere biler må erstattes med elbiler slik at utslippene lokalt og globalt går ned, samtidig som vi får bedre og tryggere veier, sier Sletvold.

 

I Nasjonal transportplan har Regjeringen beregnet at veiutbyggingen vil gi 77.000 tonn økte CO2-utslipp i året. Samtidig vil større satsing på jernbane, kollektivt og sykkel gi reduserte utslipp. I klimameldingen er det beregnet at 50.000 elbiler som erstatter ordinære biler vil gi en reduksjon på rundt 20.000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

– Med 200.000 elbiler innen 2023 vil Regjeringen veie opp for de økte utslippene som følger veiutbyggingen lagt fram i Nasjonal transportplan, sier Sletvold.

Behov for nasjonal ladeinfrastruktur

I dag er det over 11.000 elbiler på norske veier. Elbiler står for rundt tre prosent av nybilsalget. Elbilistene har behov for ladestasjoner der de bor for å dempe rekkeviddeangst og ha mulighet for påfyll av strøm.

– Regjeringen må sette mål om flere ladestasjoner for elbiler. I dag følger ikke utbyggingen av ladeinfrastruktur det økte elbilsalget, sier Snorre Sletvold, som savner et eget kapittel om temaet i Nasjonal transportplan.

En start vil være en årlig bevilling på minst 100 millioner. Dette kunne for eksempel bidratt til over 4.000 nye ladepunkt årlig. Beløpet tilsvarer totalt 1 milliard kroner av de 508 milliardene som Nasjonal transportplan opererer med i tiårsperioden 2014 til 2023.