– Økt satsing på vei må gi større satsing på elbil

Snorre SletvoldI Nasjonal transportplan for tiårsperioden 2014 til 2023 legger Regjeringen opp til veiutbygging med økte CO2-utslipp som følge. – Økt satsing på vei må følges opp av større satsing på elbiler, sier Snorre Sletvold, leder i Norsk Elbilforening som representerer Norges stadig flere elbilister.

– Flere biler må erstattes med elbiler slik at utslippene lokalt og globalt går ned, samtidig som vi får bedre og tryggere veier, sier Sletvold.

 

I Nasjonal transportplan har Regjeringen beregnet at veiutbyggingen vil gi 77.000 tonn økte CO2-utslipp i året. Samtidig vil større satsing på jernbane, kollektivt og sykkel gi reduserte utslipp. I klimameldingen er det beregnet at 50.000 elbiler som erstatter ordinære biler vil gi en reduksjon på rundt 20.000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

– Med 200.000 elbiler innen 2023 vil Regjeringen veie opp for de økte utslippene som følger veiutbyggingen lagt fram i Nasjonal transportplan, sier Sletvold.

Behov for nasjonal ladeinfrastruktur

I dag er det over 11.000 elbiler på norske veier. Elbiler står for rundt tre prosent av nybilsalget. Elbilistene har behov for ladestasjoner der de bor for å dempe rekkeviddeangst og ha mulighet for påfyll av strøm.

– Regjeringen må sette mål om flere ladestasjoner for elbiler. I dag følger ikke utbyggingen av ladeinfrastruktur det økte elbilsalget, sier Snorre Sletvold, som savner et eget kapittel om temaet i Nasjonal transportplan.

En start vil være en årlig bevilling på minst 100 millioner. Dette kunne for eksempel bidratt til over 4.000 nye ladepunkt årlig. Beløpet tilsvarer totalt 1 milliard kroner av de 508 milliardene som Nasjonal transportplan opererer med i tiårsperioden 2014 til 2023.