Ledige stillinger i Norsk elbilforening.

Youngstorget
Elbilforeningen søker arbeidshest.

Noen skifter går raskt. År 1900 var det hesten som dominerte på Youngstorget, så kom bilen og endret alt. I 2017 flyttet Norsk elbilforening inn, og her har vi samlet en dyktig gjeng som står på for Norges neste store snuoperasjon. Vi skal elektrifisere alt som beveger seg på veiene, og det må skje raskt. Innen 2025 skal alle nye bensin- og dieselbiler være nullutslipp. Hvorfor, spør du? Fordi verden ikke lenger tåler belastningen av en milliard forurensende biler, og fordi de nye elbilene trigger en omfattende innovasjon i nesten alle sektorer. Blir du med?

Søk ledige stillinger:

Norsk elbilforening er en interesse- og medlemsorganisasjon i kraftig vekst, med over 60.000 medlemmer og tillitsvalgte over hele landet. Vi har jobbet for elektrifisering av transportsektoren i over 20 år, og er sentrale bidragsytere til løsninger som gjør Norge verdensledende på elbil. Foreningen er en viktig nasjonal premissleverandør, som også opplever stor pågang fra internasjonalt hold.  Vi er 17 motiverte ansatte i et travelt og spennende arbeidsmiljø, som holder til ved Youngstorget i Oslo sentrum.