Bidra i Elbilforeningen som tillitsvalgt?

Norsk elbilforening har 11 lokalforeninger som til sammen dekker 16 fylker.