Ønsker velkommen til konferanse på Hell

Klaus J. Sonstad er konferansierTrønderprofilen Klaus J. Sonstad er frontfigur når Transnova arrangerer konferanse i mars.     Datoen er onsdag 12. mars, stedet er Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn Værnes og hovedtemaet for heldagskonferansen er klimaffektiv transport. Konferansen starter klokka 09.00 med registrering. Transnova fastslår at dette er møteplassen for deg som er opptatt av klimaeffektiv transport, og frister med flere aktuelle parallellseminarer:
  • Veien videre for el- og hydrogenbiler – er den norske satsingen bærekraftig?
  • Elektriske løsninger til sjøs – Norges neste industrieventyr?
  • Morgendagens ladeløsninger – utvikles i Norge
  • Inn i byen – ut av bilen?
Konferansen ledes av Klaus J.Sonstad, kanskje mest kjent som sauebonden Odin fra radioprogrammet Are og Odin på NRK P3. Sonstad har lang erfaring fra både TV og radio. Klaus J. Sonstad er konferansier DATO: ONSDAG 12. mars 2014 STED: RICA HELL HOTELL VED TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES