Hopp til innhold

Oslo: 100 nye elbilladepunkt i 2012

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ladestasjon i OsloLandets hovedstad skuffer ikke oss elbilister. Utbyggingen av ladestasjoner fortsetter i fint tempo. Det bekrefter budsjettet for 2012.

I juni hadde den kronisk kortesjekåte Elbilforeningen en liten markering fra Rådhuset til Youngstorget. Oppsummeringen het 100 nye ladeplasser hvert år. Fordi vi mistenkte politikerne for å opprettholde elbiliveren sin. Ikke uten grunn, kan vi nå se.

Igår ble byrådets budsjettforslag for 2012 lagt fram. Vi skummer igjennom for å se om vi kan finne noe som interesserer oss. Første stopp er kapitelet «Transporthovedstaden». I teksten merker vi oss at det er formulert:

Ladestasjon Saga p-husOslo har vedtatt å halvere sine utslipp av klimagasser innen 2030 sammenliknet med 1990-nivået. For at transportutslippene skal gå ned vil det være nødvendig med en rask innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy gjennom styrkede lokale og statlige insentiver. For å bedre lokal luftkvalitet må også utslippene av luftforurensing fra veitrafikken reduseres.

Blant de få tiltakene som da nevnes, finner vi:

Videreføre arbeidet med etablering av nye ladestasjoner for elbiler.

Det høres bra ut, så vi roter videre i bunken av PDF-filer. Får samme utsagn bekrefta en gang til. Før vi endelig kommer til de harde fakta. Budsjettpostene. Det som er løftet, det som det skal være satt av penger til, det som vil bli gjennomført:

Bymiljøetaten følger opp bystyrets vedtak om å etablere ladestasjoner for elbiler, og det skal etableres ytterligere 100 nye ladestasjoner for elbiler i 2012.

Ladestasjon Kongens gateSå sant byrådet ikke får flertall mot seg på dette området. Selvfølgelig skjer ikke det. Bystyresalen er fylt opp av elbilvenner fra Frp til Rødt.

Vi synes at opprettholdelse av eksisterende tempo i ladestasjonsutbyggingen er bra. Dessuten synes vi andre aktører kan være mer frampå. Kjøpesentre, p-hus, store arbeidsgivere, Staten!, NSB og Ruter for mating til kollektivtrafikk osv osv.

Det spennende blir hvor Bymiljøetaten vil etablere de nye punktene. Samt om det vil komme mer avanserte eller raskere ladeløsninger. Vi tror kanskje ikke det kommer nye store pendlerplasser, men heller mange lokasjoner pent strødd utover byen. Gjerne gjennom utvidelser av stasjoner som idag er trange. Men dette vil Elbilforeningen diskutere med medlemmene sine. Så har vi sikkert som vanlig en fin dialog med de positive bymiljøbyråkratene.

Sånn litt malurt i begeret. I tekstene finner vi skryt av at Oslolufta skal ha blitt så mye bedre. Dessverre er det en litt misvisende informasjon. Joda, det er mulig å snakke om reinere luft fordi volum målbart svevestøv har sunket. Men dette sier ikke så mye om NOx (nitrøse gasser) eller mikrofint svevestøv. Begge deler er en konsekvens av den økende andel dieselbiler. Da er det ikke nok å være fornøyd med at store støvpartikler fra piggdekkbruk er redusert. Smogen må også bort. Ellers vil Oslo fortsette å bryte Forurensningsloven – år etter år.

Vi forventer derfor kreative tiltak under høstens budsjettforhandlinger. Er det noe vi absolutt savner i planene, nå kan vi ha oversett noe, er det en reell innfasing av elbiler i kommunens egen flåte. Den er på rundt 1.700 kjøretøy. Vårt inntrykk er at det knapt ruller noen nye elbiler inn. Vakre ønsker og fagre løfter er avgitt flere ganger av politikerne. Men følger det ikke penger med, har ikke bydeler og etater økonomisk rom til å gjøre denne investeringen i framtida. For i starten vil elbiler koste litt ekstra.

I tillegg er det på tide å gripe tak i varetransporten. Ja, selveste byrådslederen var riktig kreativ sist vår: Elbiler i gågatene? La oss se om dette ikke er et spor å følge. For nå vil det bli bedre vare- og lastebiler tilgjengelige på det norske markedet.

Bildene er hentet fra åpningene av de første kommunale ladestasjonene i Oslo. Først ut var 20 ladepunkt i Saga P-hus. Deretter var det byrådssekretær Lene Langmyhr som plugget inn en i-MiEV (første i Norge) på den første utendørsstasjonen med 10 ladepunkt i Kongens gate. Dette skjedde henholdsvis 19.juni 2008 og 12.november 2008. Du verden hvordan tida flyr – og så mye som har skjedd!

Ladestasjonen i Kongens gate