Hopp til innhold

Oslo-byråd Guri Melby om elbilsatsing

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi leter etter arealer for parkering og lading av elbiler i Oslo, og det er vilje til å finne nye plasser når Trekanttomta fjernes, uttaler byråden.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), som tok over posten i oktober i fjor, understreker samtidig at det ikke er lett å spa frem lade- og p-plasser sentralt i Oslo:

– Vi fjerner en rekke p-plasser i sentrumsområdet totalt sett, så det kan være krevende politisk å få til. Altså det å beslaglegge mange flere plasser fra vanlige bilister uten at det nødvendigvis innebærer lading for elbiler.

Melby gjør det klart, i samtale med Elbilforeningens generalsekretær Snorre Sletvold og Oslo kommunes spesialrådgiver Marianne Rieber-Mohn, at arven etter eks-byråd Ola Elvestuen (nå leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget) videreføres, og at det ikke legges opp til noen endringer i hovedstadens elbilpolitikk.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (Foto: Sveinung Bråthen)Snarere er det heller planer om å legge en elbilstrategi. Nullutslippssoner, også med henblikk på lett varetransport, er aktuelt. Tilrettelegging for bedre samspill mellom elbil og kollektivtransport står også på agendaen.

Elbilforeningen mener

I løpet av 2014 skal Oslo kommune nå 900 offentlige ladepunkt. Progresjonen skal være 200 nye i året, men det er et visst etterslep å ta igjen i år. Og når nye ladestolper settes opp i byen, mener Norsk Elbilforening at eksisterende stolper ikke bør tas ned.

– Riv dem først når de ikke virker lenger. Ellers blir konsekvensen færre lademuligheter, mener foreningen.

Trekanttomta ved Aker Brygge blir som kjent lagt nad til sommeren. Elbilforeningen jobber derfor for at det skal bli flere parkeringsplasser i – blant annet – Kongens gate.

– Vi forstår at det å parkere elbil i sentrum innebærer å forholde seg til et arealproblem. Men går det an å se for seg at det fra mandag til fredag kun er elbilister som har lov til å parkere på gateplan? Fossilbilister i helgene, og ellers kun i p-hus, foreslår Sletvold.

– Når det gjelder parkering for elbil har vi jobbet jevnt og trutt med det; å etablere plasser. Det vi snakker om nå er en mer helhetlig tilnærming for elbil, og om vi skal lage en egen sak på det. Viktigst: Å sikre nok ladeplasser både i sentrum og beboerstrøk. Målsettingen vår er ikke endret, sier Melby.

– Lading er alfa og omega for å få flere til å kjøpe elbil, sier Rieber-Mohn.

Generalsekretær Snorre SletvoldHalvparten av plassene?

Oslo kommune har et gammelt bystyrevedtak om at halvparten av p-plassene i byen skal forbeholdes el- og hydrogenbil. Elbilforeningen mener det kan være på tide å børste støv av dette.

Nok et viktig tema er status for hurtiglading.

– Handler det om å legge til rette for pendlerne, må plassene være sentumsnære. Handler det om beboerne, må plassene være i bydelene. Utfordringen er at når det er gratis, så er det vanskelig å skape et privat marked, sier Melby.

– Det er det private markedet som bør forsyne oss med hurtigladere, de koster jo mange hundre tusen. Det trenger ikke kommunen å bry seg om, og bør i stedet besørge basistilbudet, sier Rieber-Mohn.

– Ja, kommersielle aktører bør ta seg av hurtigere lading, sier Melby.

– Hva med at kommunen legger 50.000 på bordet til hurtiglading dersom man får støtte av Transnova? Altså såkalte «utløsende midler»? Hva er holdningen da, dersom det blir en ny utlysning i mai i år, spør Sletvold.

– Ja, det er noe vi kan vi se nærmere på, svarer Melby

Tilrettelegging for elvarebil og taxi

– Det er interessant å utvide elbilsegmentet til varebiler og taxier. Har dere tenkt på hva som skal til for å få det til å ta av, spør Rieber-Mohn.

– Vi må se på lokasjoner rundt sentrum der det er naturlig å ta en stopp for å hurtiglade. Det blir mange Tesla-drosjeeiere etterhvert. De trenger en infrastruktur. Og drosjebehovet går i bølger. Her kan man lage ladeslots for eksempel ved hjelp av en egen app, som gjør at man får god flyt på hurtigladestasjonene, sier Sletvold.

– Og vi må tenke ladestruktur når det blir stadig flere elvarebiler. Det nytter ikke å lade sakte, sier Rieber Mohn.

Hva tenker du om den videre utviklingen for nullutslippskjøretøy i Oslo og andre byer? Kommentér under!